Rekrutacja

Szanowni Państwo

Dostępne są już wyniki rekrutacji:

Do pobrania:

Lista zakwalifikowanych

 

Rekrutacja do przedszkola, oddziału przedszkolnego (zerówka – 6 latki), klasy I szkoły podstawowej w Nowych Iganiach

1 marca 2018 r. rozpoczynamy rekrutację do przedszkola, oddziałów przedszkolnych i klasy pierwszej szkoły podstawowej zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Siedlce z dnia 25 stycznia 2018 r.

 

DOKUMENTY należy  składać w sekretariacie szkoły

w terminie 01 marca – 16 marca 2018.

NIEZBĘDNE DOKUMENTY

Rekrutacja do przedszkola:

– karta zgłoszenia dziecka do przedszkola;

– oświadczenia: o wielodzietności rodziny; o samotnym wychowywaniu dziecka;
o uczęszczaniu rodzeństwa do przedszkola lub  szkoły w tym samym zespole oświatowym;

-orzeczenie o niepełnosprawności dziecka, rodzeństwa lub rodziców;

– zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej o objęciu rodziny wsparciem;

– zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu;

– zaświadczenie z urzędu pracy;

– zaświadczenie szkoły lub uczelni potwierdzające naukę w trybie dziennym;

– zaświadczenie o wpisie do CEiIDG;

– decyzja wymiaru podatku rolnego.

Uwaga!

Rodzice dzieci kontynuujących edukację przedszkolną  (do grupy 4, 5 latków) w roku szkolnym 2018/2019 składają tylko deklarację uczestnictwa.

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego (zerówka) – niezbędne dokumenty:

– karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego;

Rekrutacja do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej

Dzieci z obwodu szkoły:

– wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej.

Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły:

– wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej;

– oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do tego samego zespołu oświatowego;

– zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu na terenie obwodu szkoły.

 

Pliki do pobrania:

Harmonogram czynności

Regulamin – rekrutacja do przedszkola, oddziałów przedszkolnych

karta przedszkole

kontynuacja edu przedszkolnej

zał nr 1 – wielodzietność

zał nr 2 – samotne wychowywanie dziecka