Rekrutacja

Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2017/2018

Drodzy Rodzice!!

 

Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Siedlce Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do 3, 4 latków Publicznego Przedszkola.

 

Do dnia 29 marca 2017 r. rodzice są zobowiązani potwierdzić wolę przyjęcia dziecka w postaci pisemnego oświadczenia.

W załącznikach listy dzieci i oświadczenie woli rodziców.

Załączniki:

Lista dzieci 3, 4 letnich

Lista dzieci 4 letnich kontynuujących edukację w przedszkolu

potwierdzenie woli-przedszkole

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

 NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2017/18 – wymagane dokumenty:

1.karta zgłoszenia dziecka do przedszkola
2.zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu
3.orzeczenie o niepełnosprawności dziecka, rodzeństwa lub rodziców
4.zaświadczenie szkoły/ uczelni potwierdzające pobieranie nauki w systemie dziennym
5.zaświadczenie potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej – aktualne z CEiIDG
6.decyzja wymiarowa  podatku rolnego potwierdzająca prowadzenie gospodarstwa rolnego
7.zaświadczenie z urzędu pracy rodzica bezrobotnego
8.zaświadczenie z  ośrodka pomocy społecznej o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej

– nie dotyczy świadczeń rodzinnych i 500+

9.oświadczenie o wielodzietności rodziny zał nr 1
10.oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka zał nr 2
11.oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do przedszkola lub  szkoły w tym samym zespole oświatowym

 

Do pobrania:

HARMONOGRAM rekrutacji przedszkola i oddziały przedszkolne 2017

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA, ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

załącznik nr 1

załącznik nr 2