Przedszkole

Budynek przedszkola, w którym kiedyś znajdowała się biblioteka i oddział przedszkolny został przebudowany
i dostosowany do potrzeb przedszkola.

Kontakt do Dyrekcji Zespołu Oświatowego

ul. Siedlecka 113,
Nowe Iganie, 08-110 Siedlce
Telefon: 25 63 233 95

Do nauczycieli przedszkola

10 wrzesień

Zebranie dla Rodziców

Dnia 17 września o godz. 16.30 odbędzie się zebranie dla rodziców. Rodzice dzieci 3 i 4-letnich mają spotkanie z p. metodyk Józefą Jóźwik nt. adaptacji dziecka do przedszkola, a następnie spotkanie z wychowawcami. Rodzice dzieci 5 i 6 letnich o 16.30 spotkanie z wychowawcami w grupach. Serdecznie zapraszamy.

Zobacz więcej

9 wrzesień

Ogłoszenie o płatnościach za wyżywienie

Ogłoszenie
Opłaty za wyżywienie za miesiąc wrzesień należy dokonać przelewem na konto szkoły BANK PKO S.A.
17 1240 2685 1111 0010 6265 1153
do dnia 12.09.2019r.
Prosimy tylko o przelewanie wyliczonej kwoty.
Obiady w szkole za miesiąc wrzesień :
Grupa Sześciolatków dostaje paski od wychowawcy w grupie, a dzieci które nie dostaną paska do zapłaty płacą:
18 dni x 4,00 zł = 72,00 zł
Proszę w tytule operacji bankowej podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.
W grupie pięciolatków oraz w przedszkolu pisemną informację
o kwocie do zapłaty przekażą wychowawcy grup. Proszę o opis w tytule operacji bankowej.
Wyż. xxxxx
Godz. xxxx
Imię i nazwisko dziecka oraz nazwę grupy.
UWAGA!!! Proszę o dokonywanie wpłat w wyznaczonym terminie, nie dokonanie wpłaty w terminie będzie rezygnacją …

Zobacz więcej

4 wrzesień

Ogłoszenie

Uwaga Rodzice dzieci 3 – 6 letnich
Od jutra tj. od czwartku 05 września 2019 r. zapraszamy dzieci do przedszkola.
Wychowawcy już czekają na Was od godziny 7.00.

Zobacz więcej

30 sierpień

Informacja

Dyrektor Zespołu Oświatowego w Nowych Iganiach informuje, iż z powodu przedłużających się prac budowlanych w budynku przedszkola i niedopuszczenia do użytku przez Sanepid zostaje przesunięty termin rozpoczęcia zajęć dla dzieci 3, 4, 5 i 6-letnich. Dzieci 6-letnie zapraszamy tylko na rozpoczęcie roku szkolnego 2 września na godz. 10.00.
Otwarcie przedszkola nastąpi z chwilą uzyskania decyzji o użytkowaniu, o której Państwa bezzwłocznie poinformujemy.

Zobacz więcej