Przedszkole

Budynek przedszkola, w którym kiedyś znajdowała się biblioteka i oddział przedszkolny został przebudowany
i dostosowany do potrzeb przedszkola.

Kontakt do Dyrekcji Zespołu Oświatowego

ul. Siedlecka 113,
Nowe Iganie, 08-110 Siedlce
Telefon: 25 63 233 95

Do nauczycieli przedszkola

2 czerwiec

Ogłoszenie

Opłaty za wyżywienie za miesiąc CZERWIEC należy dokonać przelewem na konto Szkoły BANK PKO S.A.
17 1240 2685 1111 0010 6265 1153
do dnia 05.06.2021r.
17 dni x 8,00 zł = 136,00 zł
Prosimy tylko o przelewanie kwoty wskazanej przez intendentkę.
PRZEDSZKOLE : 3-latki, 4-latki, 5-latki, 6-latki
Rodzice przedszkolaków. Proszę o umieszczaniu w opisie przelewu bankowego:
• Nazwę grupy
• Imię i nazwisko dziecka ,
• Żywienie (kwota ),
• Godziny (kwota)
Paski z informacją o płatności w szafkach dzieci.
UWAGA!!! Proszę o bezwzględne przestrzeganie terminu wpłat.
Nie dokonanie wpłaty w terminie spowoduje skreślenie dziecka z listy stołowników. Proszę bardzo o poważne potraktowanie powyższych ustaleń.
Proszę o zgłaszanie nieobecności dziecka na obiedzie na jeden dzień przed nieobecnością telefonicznie bądź smsem. (nr tel. 512-352-630)

Zobacz więcej

27 maj

Wyniki Gminnego Konkursu Recytatorskiego

Dnia 27 maja 2021 r. rozstrzygnięto Gminny Konkurs Recytatorski „Miłość w kilku słowach – wiersz z okazji Dnia Rodziny”. Oto wyniki konkursu:
Kategoria 3-latki:
I miejsce Zuzanna Soćko Publiczne Przedszkole w Strzale
Kategoria 4-latki:
I miejsce Zofia Czarnocka Publiczne Przedszkole w Golicach
II miejsce Zofia Pajka Publiczne Przedszkole w Strzale
Kategoria 5-latki:
I miejsce Natalia Płudowska Publiczne Przedszkole w Nowych Iganiach
II miejsce Karolina Krupa Publiczne Przedszkole w Strzale
Kategoria 6-latki
I miejsce Laura Duchewicz Publiczne Przedszkole w Nowych Iganiach
II miejsce Hubert Jedliński Publiczne Przedszkole w Strzale
III miejsce Kacper i Michał Obrębscy Publiczne Przedszkole w Nowych Iganiach
Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom. Nagrania recytowanych przez dzieci utworów ukazały talent przedszkolaków, wspaniałą dykcję i intonację, a także wrażliwość na piękno żywego słowa.
Dziękujemy za udział w konkursie!

Zobacz więcej

25 maj

Ogłoszenie – dyżur wakacyjny

Terminy dyżurów przedszkoli gminnych w okresie wakacji 2021 r.
28 czerwca – 9 lipca – Publiczne Przedszkole w ZO w Golicach
– Publiczne Przedszkole w ZO w Nowych Iganiach
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
12 lipca – 23 lipca – Publiczne Przedszkole w ZO w Stoku Lackim
– Publiczne Przedszkole w ZO w Pruszynie
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
26 lipca – 6 sierpnia – Publiczne Przedszkole w ZO-W w Strzale
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
9 sierpnia – 20 sierpnia – Publiczne Przedszkole w ZO-W w Białkach
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
16 sierpnia – 27 sierpnia – Publiczne Przedszkole w ZO w Żelkowie-Kolonii
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Od 30 sierpnia 2021 r. (poniedziałek) – pracują wszystkie przedszkola.
Do pobrania: Wniosek-dyżur-do-przedszkola-dyżurującego

Zobacz więcej