„Kuchcikowo”

Zajęcia w grupie „Słoneczka”.
Zajęcia prowadzi p. Magdalena Sobieszek