„Sprawna buzia” – zajęcia z profilaktyki logopedycznej

Zajęcia w grupie „Motylki”
Zajęcia prowadzi p. Katarzyna Obrębska