„Twórcze przedszkolaki” – zajęcia plastyczno – konstrukcyjne

Zajęcia w grupie „Słoneczka”
prowadząca: p. Magdalena Sobieszek