I miejsce w Powiatowym Konkursie Pieśni i Piosenki Patriotycznej w Golicach

6 listopada 2019 r.