Uroczystość Pasowania na przedszkolaka

8 listopada 2018 r.