mgr Maria Harke
Dyrektor Zespołu Oświatowego
mgr Wiesława Anna Garbaczewska-Szumska
Wicedyrektor Zespołu Oświatowego, koordynator projektu "Mały Artysta"
mgr Aneta Dąbrowska
nauczyciel
mgr Katarzyna Grabarska
nauczyciel
mgr Aneta Kuźma
nauczyciel
mgr Joanna Myrcha
nauczyciel
mgr Magdalena Sobieszek
nauczyciel
mgr Marlena Wojdak
nauczyciel
mgr Marta Karolczak
nauczyciel
mgr Ewelina Kluczek
nauczyciel
mgr Angelika Ozga
nauczyciel
mgr Katarzyna Obrębska
nauczyciel
mgr Katarzyna Syczuk
nauczyciel
mgr Edyta Miszkiniuk
nauczyciel
Ewelina Śliwka
asystent nauczyciela
mgr Joanna Wileńska
asystent nauczyciela
mgr Dorota Ciok
asystent nauczyciela
Aneta Kowalewska
Kazimiera Guzek
woźna