Gminny Konkurs Plastyczny „Mój przyjaciel Miś”

Gminny Konkurs Plastyczny „Mój przyjaciel Miś”

Dnia 3 grudnia w Zespole Oświatowym Nowych Iganiach miało miejsce uroczyste wręczenie nagród w Gminnym Konkursie Plastycznym „Mój przyjaciel Miś” pod patronatem Wójta Gminy Siedlce Pana Henryka Brodowskiego. W konkursie wzięło udział siedem placówek oświatowych z terenu Gminy Siedlce. Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Do organizatorów wpłynęło łącznie 166 prac przedszkolaków, wykonanych różnymi technikami plastycznymi.
Dnia 27 listopada Komisja Konkursowa w składzie: Marzena Kopryjaniuk – nauczyciel ZO w Nowych Iganaich, Izabela Kuncewicz i Marek Stańczuk – pracownicy GOK Chodów, dokonała oceny prac konkursowych. Komisja wytypowała 32 laureatów. Prace były oceniane w czterech kategoriach wiekowych: 3-latki, 4-latki, 5-latki, 6-latki. W każdej kategorii wiekowej wyłoniono 6 laureatów. Komisja przyznała również 7 wyróżnień. Wszyscy laureaci dostali piękne nagrody – dyplomy, maskotki misia, kolorowanki, plastelinę. Serdecznie dziękujemy Panu Wójtowi za objęcie patronatem konkursu oraz za sfinansowanie nagród. Dzieciom, ich wychowawcom oraz rodzicom bardzo dziękujemy za duże zaangażowanie, pracowitość i pomysłowość w wykonaniu pięknych prac oraz życzymy dalszych sukcesów!

Opracowały: Marlena Wojdak i Katarzyna Grabarska

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć