Grupa 4-latków „Smerfy”

Zajęcia w grupie 4-latków „Smerfy” prowadzą p. Katarzyna Grabarska i p. Edyta Mikszkiniuk

Zajęcia zdalne 23-30 marca 2020 r.

Opracowała: Edyta Miszkiniuk

Temat: Szukamy wiosny wokół nas. 23 marca 2020 r.
Cele główne:
– wspieranie dziecka do podejmowania wysiłku podczas wypowiadania się na zaproponowany temat
– rozwijanie mowy
– rozwijanie wyobraźni i pomysłowości
– rozwijanie motoryki małej
– pobudzanie umiejętności, ekspresji i wrażliwości plastycznej u dzieci
– rozwijanie twórczej postawy, kreatywności oraz poczucia estetyki
– aktywizowanie przekonania we własne zdolności, możliwości oraz umiejętności
Cele operacyjne:
– uważnie słucha utworu literackiego i udziela odpowiedzi na pytania dotyczące ich treści
– buduje wypowiedzi poprawnie gramatycznie
– posługuje się nazwami kolorów
– potrafi rozróżniać kolory
– prawidłowo trzyma kredki
– swobodnie posługuje się kredkami

Bajka o żółtej kredce

Pewnego dnia Tomek wyjął z szuflady blok do rysowania i pudełko z kredkami. Wysypał kredki na stolik i zabrał się do rysowania. Nie zauważył nawet, ze w pudełku została żółta kredka, której zrobiło się smutno.
– Nie jestem potrzebna – myślała. – Tomek zostawił mnie w pudełku, może nie podoba mu się mój żółty kolor?
A tymczasem Tomek narysował zieloną kredką trawę i zielone drzewko. Po chwili czarną kredką narysował duży dach z kominem, z którego leciał dym. Wziął czerwoną kredkę i pomalował dach domku. Szarą kredką pomalował ściany, a granatową zrobił wielkie drzwi do domu.
– Ach, jak pięknie Tomek rysuje – westchnęła żółta kredka i przyglądała się, co jeszcze będzie na rysunku.
Tomek wziął kredkę niebieską i pomalował nią niebieskie niebo z niebieskimi obłoczkami. Później brązową kredką dorysował obok domu budę, płot i brązowego, wesołego pieska.
– Wszystkie kredki coś narysowały – popłakała się żółta kredka – tylko ja nie jestem do niczego potrzebna.
I właśnie wtedy Tomek wyciągnął ja z pudełka. – O, tu jesteś, myślałem, że zginęłaś – powiedział – i nie mógłbym dokończyć rysunku.
Tomek narysował żółtą kredką wielkie słońce z żółtymi promykami, i żółte firanki w oknach i żółte słoneczniki za płotem i jeszcze małą żółtą kaczuszkę, która bawiła się na rysunku z pieskiem. Ach, jaka dumna była z siebie żółta kredka, że potrafi tyle narysować.

Pytania:
Co wyjął Tomek z szuflady?, Dlaczego żółta kredka była smutna?, Co narysował kredką zieloną/ czerwoną/ brązową?, Dlaczego Tomek ucieszył się, kiedy znalazł w pudełku żółtą kredkę?, Co narysował żółtą kredką?.
Zadanie:
Dziecko ma narysować żółtą kredką obrazki według własnego pomysłu. Karta pracy nr 1

Zabawa orientacyjno-porządkowa: Ziemia i słońce. Przebieg: dzieci biegają w tempie podanym na bębenku (może być rytm wystukiwany na garnku, talerzu, wyklaskiwany rękoma). Zatrzymują się i na hasło: Ziemia – przykucają i dotykają rękami do podłogi. Na hasło: Słońce – stoją w małym rozkroku i wyciągaj ręce w górę.

Temat: Świeci słoneczko – czyli pierwszy zwiastun wiosny.24 marca 2020 r.
Cele główne:
– pobudzanie umiejętności, ekspresji i wrażliwości plastycznej u dzieci
– rozwijanie twórczej postawy, kreatywności oraz poczucia estetyki
– umożliwienie poznawania różnych technik plastycznych
– kształtowanie umiejętności posługiwania się różnorodnym materiałem plastycznym
– aktywizowanie przekonania we własne zdolności, możliwości oraz umiejętności
– rozwijanie motoryki małej
Cele operacyjne:
– rysuje po liniach
– prawidłowo trzyma pędzel
– swobodnie posługuje się farbami
– zapełnia barwą obrazek konturowy

Praca plastyczna: dokończ rysować po liniach, pomaluj słoneczko żółtą farbą.

Zabawa orientacyjno-porządkowa: Rzut do celu. Dzieci wykonują piłeczki z papieru, na środku pokoju z klocków, ze sznurka, z butów (wybór materiału jest dowolny) starają się uformować koło – pomoc rodzica bardzo mile widziana. Zadanie polega na wrzuceniu pięć razy z rzędu piłeczki w środek koła.
Temat: Wiosenny taniec radości.
Cele główne:
– wspieranie dziecka do podejmowania wysiłku podczas wypowiadania się na zaproponowany temat
– rozwijanie mowy
– rozwijanie wyobraźni i pomysłowości
– wdrażanie do uważnego słuchania
– rozwijanie pamięci
– doskonalenie poczucia rytmu
– rozwijanie ogólnej sprawność ruchowej
– rozwijanie koordynacji ruchowej
Cele operacyjne:
– uczestniczy w zabawie ze śpiewem
– zna i śpiewa piosenkę
– podejmuję próby śpiewu słownego
– uczestniczy w zabawie ze śpiewem
– reaguje na sygnały słuchowe
– ilustruje ruchem tekst piosenki
– wzmacnia siłę mięśni rąk i nóg
– udziela odpowiedzi na pytania dotyczące treści utworu
– buduje wypowiedzi poprawnie gramatycznie

Słuchanie piosenki pt.: „Już” i zabawa do słów tekstu.


„Już”

Spadła kropla deszczu, dziecko unosi ręce i opuszcza je, poruszając palcami.
Plum…
Zawiał ciepły wietrzyk, porusza uniesionymi rękami w jedną i drugą stronę.
Szum…
Pachnie cos w powietrzu – kuca i prostuje się do pozycji stojącej.
Kwiat.
Zmienia się wokoło wykonuje obrót dookoła własnej osi.
Świat.

Spadła kropla deszczu, dziecko unosi ręce i opuszcza je, poruszając palcami.
Plum…
Zawiał ciepły wietrzyk, porusza uniesionymi rękami w jedna i drugą stronę.
Szum…
A co to tak śpiewa? Macha skrzydełkami.
Czyżby przyszła wiosna?
Tak! Maszeruje w miejscu.

Pytania:
Co zrobiła kropla deszczu?; Jak zawiał ciepły wietrzyk?; Co pachnie w powietrzu?; Co robił ptak?.
Zabawa orientacyjno-porządkowa: Cicho – Cichosza. W jednym rzędzie układamy buty, mają być ustawione w jednej linii, rodzić siedzi za butami, ma zasłonięte oczy. Zadaniem dziecka jest bezszelestnie zabrać bucik i wrócić na swoje miejsce. Po wykonaniu zadania następuje zamiana ról.

Temat: Matematyka jest ciekawa – kształtowanie umiejętności liczenia poprzez zabawę: „Łąkowe rachunki”. 25 marca 2020 r.
Cele główne:
– grupowanie elementów według wzoru
– doskonalenie liczenia w dostępnym zakresie
– rozumienie określenia: tyle samo, para
– rozwijanie wyobraźni
– rozwijanie umiejętności wyciągania wniosków
– rozwijanie motoryki małej
Cele operacyjne:
– prawidłowo przelicza
– wykorzystuje swoja wiedzę w praktyce
– współdziała i wymienia informacje
– klasyfikuje i porównuje poszczególne zbiory
– prawidłowo posługuje się nożyczkami

Zadanie:
Powycinaj motylki i kwiatki, ułóż motyle od najmniejszej liczby kropek do największej liczby kropek. Dopasuj kwiatek do każdego motyla, czy każdy motyl będzie miał swój kwiat? Karta pracy nr 2

Zabawa orientacyjno-porządkowa: Zmiana tempa – dzieci podczas słuchania wolnego utworu chodzą po Sali/pokoju pomalutku, na palcach, z prawą ręką w górze. Na zmianę tempa utwór (wówczas utwór ma być dynamiczny – wybór dowolny) zaczynają biegać, skakać, wybór ekspresji przez dziecko jest dowolny. Zmiana tempa utworu ma być czterokrotna.

Temat: Wiosenne kwiaty. 26 marca 2020 r.
Cele główne:
– doskonalenie umiejętności uważnego słuchania i rozumienia prezentowanego tekstu, poleceń i objaśnień
– wspieranie dziecka do podejmowania wysiłku podczas wypowiadania się na zaproponowany temat
– rozwijanie mowy
– rozwijanie wyobraźni i pomysłowości
– doskonalenie koordynacji wzrokowo – ruchowej
– rozwijanie motoryki małej
Cele operacyjne:
– aktywnie słucha utworu literackiego i udziela odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści
– buduje wypowiedzi poprawnie gramatycznie
– rozróżnia pory roku
– zna cechy charakterystyczne wiosny
– swobodnie posługuje się kredkami
– prawidłowo trzyma kredki
– kontynuuje rysuje po kropkach rozpoczęty rysunek

Słuchanie wiersza „Wiosenne kwiaty”

„Wiosenne kwiaty”
Już kwiaty zakwitają
w ogrodach i na łąkach.
Mówią o tym, że nadszedł
czas wiosny i słonka.
I szepczą: „Będziemy rosnąć ładnie,
jeśli deszczyk na nas spadnie.”
Pytania:
Co zakwita w ogrodach i na łąkach?; Jaki czas nadszedł?; Kiedy kwiaty będą ładnie rosnąć?.

Zabawa orientacyjno-porządkowa TAK – NIE. Przebieg: dziecko biega w tempie podanym na bębenku (w warunkach domowych może to być granie na talerzach, garnkach, bądź wyklaskiwanie rytmu rękoma). Na mocne uderzenie zatrzymują się, słuchają jak nauczyciel/osoba dorosła zadają pytania i odpowiadają, pokazując głową tak lub nie:
– Czy wiosną słonko mocniej świeci? – tak lub nie.
– Czy wiosnę lubią dzieci? – tak lub nie.
– Czy ptaki mają cztery skrzydła? – tak lub nie.
– Czy wiosna pada śnieg? – tak lub nie.

Praca plastyczna:
Połącz kropki, pomaluj kwiatek dowolnymi kolorami kredek. Karta pracy nr 3

Akcja „Dzieci uczą Rodziców” (marzec 2020 r.)

 

Święto marchewki u „Smerfów” (październik 2019 r.)

 

Jesienne liście (październik 2019 r.)

Dzień chłopaka (wrzesień 2019 r.)