Grupa 5-latków „Stokrotki”

Zajęcia w grupie 5-latków „Stokrotki” prowadzą p. Aneta Dąbrowska i p. Joanna Myrcha

 

Zajęcia w ramach innowacji pedagogicznej „Dziecko i słowo” (październik 2019 r.)

Jesienne liście (październik 2019 r.)

 

Zajęcia w ramach programu czytelniczego (październik 2019 r.)

 

Dziecięca matematyka (październik 2019 r.)

 

Zabawy swobodne (wrzesień 2019 r.)

Poznajemy literę A,a. Zajęcia w ramach innowacji pedagogicznej „Dziecko i słowo” (październik 2019 r.)