Grupa 5-latków „Stokrotki”

Zajęcia w grupie 5-latków „Stokrotki” prowadzą p. Aneta Dąbrowska i p. Joanna Myrcha

Dziecięca matematyka (październik 2019 r.)

 

Zabawy swobodne (wrzesień 2019 r.)

Poznajemy literę A,a (październik 2019 r.)