Grupa 6-latków O A

Zajęcia w grupie „O a” prowadzi p. Wiesława Adamska

Sześciolatki w swojej nowej sali (wrzesień 2019 r.)