Informacja

Dyrektor Zespołu Oświatowego w Nowych Iganiach informuje, iż z powodu przedłużających się prac budowlanych w budynku przedszkola i niedopuszczenia do użytku przez Sanepid zostaje przesunięty termin rozpoczęcia zajęć dla dzieci 3, 4, 5 i 6-letnich. Dzieci 6-letnie zapraszamy tylko na rozpoczęcie roku szkolnego 2 września na godz. 10.00.
Otwarcie przedszkola nastąpi z chwilą uzyskania decyzji o użytkowaniu, o której Państwa bezzwłocznie poinformujemy.