Konkurs matematyczny „Moja gra planszowa” rozstrzygnięcie

https://przedszkole-noweiganie.pl/wp-content/uploads/2019/11/plakat-1.jpghttps://przedszkole-noweiganie.pl/wp-content/uploads/2019/11/plakat-1.jpghttps://przedszkole-noweiganie.pl/wp-content/uploads/2019/11/plakat-1.jpghttps://przedszkole-noweiganie.pl/wp-content/uploads/2019/11/plakat-1.jpghttps://przedszkole-noweiganie.pl/wp-content/uploads/2019/11/plakat-1.jpghttps://przedszkole-noweiganie.pl/wp-content/uploads/2019/11/plakat-1.jpgKonkurs matematyczny „Moja gra planszowa” rozstrzygnięcie

Nagrody dla laureatów konkursu ufundowali:

Rada Rodziców Zespołu Oświatowego w Nowych Iganiach
Mała Lingua i Mat Planeta,
Jumpout oraz Cykada Sp. z o.o.

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczestników I konkursu matematycznego pt. „Moja gra planszowa” na uroczyste rozdanie nagród, które odbędzie się w środę  11 grudnia 2019 r. o godz. 10.00 w przedszkolu.

 

I Konkurs matematyczny
„Moja gra planszowa”

Publiczne Przedszkole w Nowych Iganiach zaprasza dzieci oraz ich Rodziców do wzięcia udziału
w I Konkursie Matematycznym „Moja gra planszowa”

Cele:

• promowanie gier planszowych,
• rozwijanie uzdolnień matematycznych dzieci,
• kształtowanie pojęć matematycznych, umiejętności przeliczania liczebnikami głównymi i porządkowymi, umiejętności kodowania,
• zaprezentowanie talentu plastycznego dzieci oraz kształtowanie ich osobowości i odporności emocjonalnej,
• wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną poprzez wspólne tworzenie gry.

Regulamin konkursu:

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i ich rodziców z wszystkich grup wiekowych z naszego przedszkola oraz klas I-III.
2. Tematyka gry – gra planszowa o dowolnej treści.
3. Technika wykonania prac jest dowolna, format również dowolny.
4. Praca konkursowa powinna zawierać elementy charakterystyczne dla gry planszowej: tytuł, instrukcję, planszę oraz pionki do gry.
5. Każda gra zgłoszona w konkursie może być pracą wykonaną własnoręcznie lub z pomocą osób dorosłych.
6. Uczestnicy mogą wykonać i zgłosić do konkursu tylko jedną grę planszową.

7. Każda praca powinna na odwrocie zawierać metryczkę:
• imię i nazwisko,
• wiek dziecka.

8. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród.
9. Ocenie podlegać będzie:
• pomysłowość,
• estetyka pracy.
10.Najciekawsze prace zostaną nagrodzone, przewidziane są nagrody za I,
II, III miejsce oraz wyróżnienia w trzech kategoriach wiekowych:
• 3,4 latki
• 5,6 latki
• klasy I-III
11.Termin składania prac konkursowych: do 5 grudnia 2019 r.
12.Powołana komisja oceni wykonane gry i wyłoni zwycięzców.
13.Rozstrzygnięcie nastąpi 10 grudnia 2019r.
14.Wykonane gry pozostaną w naszym przedszkolu i posłużą dzieciom do zabawy.

Koordynatorzy:
Katarzyna Obrębska
Aneta Dąbrowska
Joanna Myrcha

Nagrody w konkursie ufundowali:

Rada Rodziców Zespołu Oświatowego w Nowych Iganiach