Konkurs plastyczny „Bajka, którą mi czyta mama i tata”

Konkurs plastyczny „Bajka, którą mi czyta mama i tata”

Publiczne Przedszkole w Nowych Iganiach
zaprasza do udziału w konkursie plastycznym
„Bajka, którą mi czyta mama i tata”

Celem konkursu jest: rozwijanie zainteresowań literaturą dziecięcą, rozwijanie zdolności plastycznych dzieci, zachęcanie do tworzenia, pobudzanie wyobraźni i fantazji, a także zacieśnienie więzi między dzieckiem, rodzicem, opiekunem i nauczycielem.
Konkurs stanowić ma zachętę do stworzenia ilustracji do znanej bajki – osoba dorosła czyta dziecku utwór, dziecko wykonuje ilustrację do bajki.
Regulamin konkursu:
• konkurs skierowany jest do dzieci 3 – 6 letnich z naszego przedszkola, a także ich rodziców, opiekunów i nauczycieli
• praca ma być dziełem dziecka,
• format, technika i tematyka pracy dowolna,
• prace konkursowe oceniane będą przez jury,
• nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu oraz zgodą na publikację danych osobowych.
Zdjęcia prac należy przesyłać na adres mailowy przedszkola: przedszkole.noweiganie@onet.pl do 22.05.2020 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 26.05.2020 r. Informacje na temat wyników zostaną zamieszczone na stronie internetowej przedszkola www.przedszkole-noweiganie.pl
Spośród wszystkich zdjęć prac, dostarczonych do naszego przedszkola, wybierzemy 5 najciekawszych. Wszystkie zdjęcia prac umieścimy w galerii na stronie przedszkola. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody.
Koordynatorzy konkursu:
Aneta Dąbrowska
Joanna Myrcha
Katarzyna Obrębska
Do pobrania: Regulamin konkursu plastycznego Bajka