Ogłoszenie

Szanowni Rodzice!

Informujemy, iż zgodnie z decyzją Rządu od dnia 29 marca 2021 do 11 kwietnia 2021 przedszkole jest zamknięte. Wychowawcy grup w określony przez siebie sposób będą zdalnie realizować podstawę programową.

Placówka zapewnia opiekę dzieciom, których rodzice pracują w służbie zdrowia lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID – 19. W tym celu należy do 29 marca 2021 złożyć w sekretariacie Zespołu wniosek o opiekę nad dzieckiem w przedszkolu. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wykonywaniu w/w zadań.

Jednocześnie informujemy, iż w okresie zamknięcia przedszkola rodzice mają prawo do pobierania zasiłku opiekuńczego.