Ogłoszenie – opłaty wrzesień 2023

Opłaty za wyżywienie za miesiąc WRZESIEŃ należy dokonać przelewem na konto Szkoły ZO w Nowych Iganiach
29 9194 0007 0031 0024 2000 0010
do dnia 05.09.2023 r.
21 dni x 9,00 zł = 189,00 zł

Prosimy tylko o przelewanie kwoty wskazanej przez intendentkę.
PRZEDSZKOLE: 3-latki, 4-latki, 5-latki, 6-latki

Rodzice przedszkolaków. Proszę o umieszczaniu w opisie przelewu bankowego:
• Nazwę grupy
• Imię i nazwisko dziecka,
• Żywienie (kwota),
• Godziny (kwota)
Paski z informacją o płatności w szafkach dzieci.

UWAGA!!! Proszę o bezwzględne przestrzeganie terminu wpłat.

Proszę o zgłaszanie nieobecności dziecka na obiedzie na jeden dzień przed nieobecnością lub do 7:30 w dniu nieobecności, telefonicznie bądź smsem. (nr tel. 512-352-630)

Intendentka