Ogłoszenie o płatnościach za wyżywienie

Ogłoszenie
Opłaty za wyżywienie za miesiąc wrzesień należy dokonać przelewem na konto szkoły BANK PKO S.A.
17 1240 2685 1111 0010 6265 1153
do dnia 12.09.2019r.
Prosimy tylko o przelewanie wyliczonej kwoty.
Obiady w szkole za miesiąc wrzesień :
Grupa Sześciolatków dostaje paski od wychowawcy w grupie, a dzieci które nie dostaną paska do zapłaty płacą:
18 dni x 4,00 zł = 72,00 zł
Proszę w tytule operacji bankowej podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.
W grupie pięciolatków oraz w przedszkolu pisemną informację
o kwocie do zapłaty przekażą wychowawcy grup. Proszę o opis w tytule operacji bankowej.
Wyż. xxxxx
Godz. xxxx
Imię i nazwisko dziecka oraz nazwę grupy.
UWAGA!!! Proszę o dokonywanie wpłat w wyznaczonym terminie, nie dokonanie wpłaty w terminie będzie rezygnacją dziecka z obiadu. Proszę o  potraktowanie terminu bardzo poważnie.

Prosimy o zgłaszanie nieobecności dzieci na obiadach na jeden dzień przed nieobecnością lub w  dniu nieobecności od 7.00 do 8.00 pod nr tel. 512 352 630