Ogłoszenie – Rekrutacja

Komisja rekrutacyjna informuje, iż zgodnie z przyjętymi kryteriami postępowania rekrutacyjnego do Publicznego Przedszkola w Nowych Iganiach na rok szkolny 2021/2022 przyjęto na podstawie kart potwierdzenia woli zapisu dziecka i deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego 137 kandydatów.

Kandydaci przyjęci: 35

Kandydaci kontynuujący edukację przedszkolną:102

Liczba wolnych miejsc: 10 (w grupach 3 latków)

Liczba osób nieprzyjętych ze względu na brak potwierdzenia woli zapisu: 1

Termin składania wniosków w postępowaniu uzupełniającym 17.05.2021 r. – 21.05.2021 r.

W załączniku lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

Do pobrania:

lista przyjętych do przedszkola