Ogłoszenie – rozpoczęcie roku szkolnego

Nowy rok szkolny rozpoczynamy dnia 1 września. Nie ma tego dnia uroczystości, to zwykły dzień przedszkolny. Przedszkole czynne jest od godz. 7.00 do godz. 17.00.

• Prosimy o przynoszenie podpisanej wyprawki, dla 3 i 4-latków także podpisanej pościeli o wymiarach określonych wymiarach (mieszczącej się do worka o wymiarach 45×55 cm)
• Dzieci przyprowadzamy najpóźniej do godz. 8.20. Do szatni wchodzą rodzice dzieci 3-letnich, a także w okresie adaptacji, do 9 września także rodzice dzieci 4-letnich.
• Rodzice dzieci trzyletnich i czteroletnich wchodzą z dziećmi do szatni, gdy dziecko przebierze się, rodzice przekazują dziecko bezpośrednio personelowi przedszkola.
• Forma kontaktu z przedszkolem przez dziennik elektroniczny. Nr telefonu:
Przedszkole 739 180 193, Intendent 512 352 630, Sekretariat szkoły: 25 632 33 95
• Opłaty za wyżywienie i pobyt dziecka w przedszkolu wpłacamy do 5 dnia każdego miesiąca. Opłata z góry. W kolejnym miesiącu za nieobecności dziecka w przedszkolu kwota będzie odliczana. Informacje o kwocie za wyżywienie i pobyt dziecka w przedszkolu umieszczona będzie w szafkach dzieci w szatni przedszkolnej.
• Nieobecność dziecka rodzice zgłaszają do Intendenta do godz. 7.30 na nr telefonu 512 352 630.
• Od godz. 13.00 pobyt dziecka jest płatny, 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę.