Płatności za obiady w roku szkolnym 2023/2024

Uwaga Rodzice Przedszkolaków!
Proszę o zgłaszanie nieobecności dziecka
w przedszkolu DO INTENDENTKI w dniu poprzedzającym
lub do 7:30 w dniu nieobecności.

Brak zgłoszenia nieobecności będzie równoznaczne z naliczeniem należności za wyżywienie.
Sms 512 352 630

Informacja
Opłaty za wyżywienie należy dokonać przelewem na konto Szkoły BANK PKO S.A.
29 9194 0007 0031 0024 2000 0010
do dnia 05 każdego miesiąca stawka jednodniowego wyżywienia to 9,00 zł
W razie pytań proszę o kontakt z intendentką 512-352-630