Podziękowania za udział w programie „Magiczna moc bajek”

Podziękowania za udział w programie „Magiczna moc bajek”

„Czym chleb dla ciała tym, baśń dla duszy ” – tymi słowami można podsumować rolę baśni w wychowaniu dziecka. Dzięki czytaniu odpowiedniej literatury dziecko staje się lepsze,
bogatsze wewnętrznie, pragnie, aby zawsze tryumfowało dobro i sprawiedliwości. Dzięki bajkom i baśniom dziecko zaspokaja swoje potrzeby psychiczne – poczucie, że jest kochane,akceptowane i bezpieczne. Bajki i baśnie dają mu wsparcie, poczucie siły i nadzieję.
Przygoda z projektem dobiegła końca, następna edycja od przyszłego roku szkolnego.
Serdecznie dziękuję wszystkim za udział i zaangażowanie.
Aneta Dąbrowska