Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 do przedszkola (3 – 5 latki), w Nowych Iganiach

Rozpoczynamy rekrutację do przedszkola, oddziałów przedszkolnych zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Siedlce z dnia 21 stycznia 2019 r.

Rodzice dzieci uczęszczających do grup 3, 4 i 5 latków Przedszkola w Nowych Iganiach/
Rodzice pisemnie potwierdzają wolę kontynuacji wychowania przedszkolnego w roku szk. 2019/2020.
DOKUMENT (deklarację) należy złożyć w sekretariacie szkoły
w terminie od 15 lutego do 21 lutego 2019

Rodzice dzieci kandydatów do przedszkola (3, 4 , 5 latki)
Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów przyjęcia
DOKUMENTY należy złożyć w sekretariacie szkoły
w terminie od 01 marca 2019 do 15 marca 2019 r.

Więcej informacji oraz pliki do pobrania:

W zakładce Rekrutacja