Wyniki rekrutacji

Wyniki postępowania rekrutacyjnego na rok 2019/2020
(Listy imienne dostępne w szkole)

W dniu 22.03.2019 r. odbyło się posiedzenie komisji rekrutacyjnej powołanej Zarządzeniem nr 4/2019 z dnia 12.02.2019 r. przez dyrektora Zespołu Oświatowego w Nowych Iganiach.
Komisja dokonała weryfikacji wniosków i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Publiczne Przedszkole:
grupa 3 latków;
– liczba wolnych miejsc – 25
– liczba zakwalifikowanych dzieci – 25
Nie zakwalifikowano 6 dzieci z rocznika 2016 i 2017

grupa 4 latków:
– liczba zakwalifikowanych dzieci – 7

grupa 5 latków:
– liczba zakwalifikowanych dzieci – 3

Rodzice dzieci zakwalifikowanych obowiązani są do złożenia pisemnego potwierdzenia woli zapisu do dnia 28.03.2019 – druki dostępne w sekretariacie i w załącznikach poniżej

Dalsze postępowanie rekrutacyjne odbędzie się zgodnie z harmonogramem rekrutacji.

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej
Wiesława Garbaczewska – Szumska

Do pobrania:

potwierdzenie woli przedszkole (1)