Zajęcia w gr. 5-latków „Stokrotki” od 7 maja 2020 r.

Zajęcia w grupie 5-latków „Stokrotki”prowadzą p. Aneta Dąbrowska i p. Joanna Myrcha

Zajęcia 27 maja 2020 r.
Joanna Myrcha
Temat: „Kocham mamę i tatę”.
1. „Rodzic – superbohater” – praca plastyczna z użyciem zdjęć rodziców, doskonalenie sprawności
manualnej. Dziecko ma szablony superbohaterów do pokolorowania. Szablony nie mają głów.
Zadaniem dziecka jest pokolorować szablon oraz umieścić w pustym miejscu zdjęcie głowy rodzica.
• szablony z superbohaterami, kredki, zdjęcia przedstawiające rodziców
2. „Moi rodzice to superbohaterowie, ponieważ…” – technika niedokończonych zdań. Rodzic zadaje pytania: Czy rodzice zawsze zachowują się jak superbohaterowie? Czy popełniają błędy? Jakie? Czyrodzice mają prawo do błędów?
3. Mama ma zmartwienie – praca z wierszem Danuty Wawiłow, uwrażliwienie na emocje innych,
rozmowy na temat emocji osób dorosłych.
Mama usiadła przy oknie.
Mama ma oczy mokre.
Mama milczy i patrzy w ziemię.
Pewnie ma jakieś zmartwienie…
Zrobiłam dla Niej teatrzyk,
a Ona wcale nie patrzy…
Przyniosłam w złotku orzecha,
a Ona się nie uśmiecha…
Usiądę sobie przy Mamie.
Obejmę Mamę rękami
i tak jej powiem na uszko:
„Mamusiu, moje Jabłuszko!
Mamusiu, moje Słoneczko!”.
Mama uśmiechnie się do mnie
i powie: „Moja córeczko!”.
Po przeczytaniu wiersza Rodzic zadaje dziecku pytania: Kto wystąpił w wierszu? W jakim nastroju była
mama dziewczynki? Co próbowała zrobić dziewczynka? Jak pomogła mamie? Czy my (Rodzice) bywamy smutni? Dlaczego? W jaki sposób można nam wtedy pomóc?.
4. Zabawa ruchowa Link: https://www.youtube.com/watch?v=m2WsGrvCx_w
5. Blok zajęć o emocjach – miłość. „Kocham mamę i tatę” – rozmowa. Za co kochasz rodziców? Czy rodzice odwzajemniają Twoją miłość?
6. „Kocham mamę tak bardzo jak…” – ćwiczenie logicznego myślenia. Dziecko kończy zdanie: Kocham mamę tak bardzo jak… (np. niedźwiedź miód, lato słońce). Dziecko musi wymyślić logiczne zakończenie zdania (uchwycić w nim związek logiczny dwóch rzeczowników).
7. „Jak okazujesz miłość tacie i mamie?” – rozmowa z dzieckiem.
8. „Wiersz o miłości do rodziców” – tworzenie wiersza. Dziecko z pomocą Rodzica tworzy wiersz. Taki wiersz można przepisać na komputerze, wydrukować i włożyć w ramkę.
9. Księga Zabaw str. 8 i 9.
10. Zabawa taneczna z piosenką https://www.youtube.com/watch?v=rXz-hKkUvoM
Udanej zabawy kochane „Stokrotki”! Czekamy na zdjęcia prac!

Zajęcia 26 maja 2020 r.
Joanna Myrcha
Temat: „Dzień Mamy”
1.„Całusy dla mamy” – zabawa plastyczna, obrazek dla mamy ze zdjęciem dziecka.
Dziecko przykleja swoje zdjęcie na kolorową kartkę z bloku technicznego (w lewym dolnym rogu). Obok pisze swoje imię. Następnie ozdabia kartkę serduszkami wyciętymi z kolorowego papieru (najlepiej ozdobnego, do pakowania prezentów). Pracę można też stworzyć w formie obrazu, przyklejając zdjęcie i inne elementy na pomalowane płótno naciągnięte na ramkę. Prezenty można opakować z ozdobny papier. • zdjęcie dziecka, kartka z bloku technicznego, kolorowy papier, klej, ozdobny papier do pakowania prezentów

2. Życzenia dla Mamy. Link: https://www.youtube.com/watch?v=ueZ1vWjjYTY
Dzieci uczą się życzeń na pamięć.

3.Zestaw ćwiczeń gimnastycznych.

a) „Dla mamy” – dziecko w parze z rodzeństwem lub Rodzicem wykonują gesty, o których mowa w piosence: naśladują falujące morze, wielką burzę, następnie podają sobie obie ręce, które mocno ściskają, i razem naśladują
kołyszącą się łódkę.
Gdy na morzu wielka burza, Mama zawsze ze mną jest.
Gdy na morzu wielka burza, Mama zawsze ze mną jest.
Mocną ręką trzyma mnie, łódka nie kołysze się.
Gdy na morzu wielka burza, Mama zawsze ze mną jest.

b) „Taniec dla rodziców” – dzieci w parach tańczą do wybranej muzyki na gazecie, tak by nie wyjść
stopami poza jej granice. Rodzic wypowiada komendy: Na prawej nodze! Na lewej nodze! W kółeczko!
• gazety, Link do muzyki: https://www.youtube.com/watch?v=px40UeHls4g

c) „Rzuty kulkami do kosza”– potrzebne będą kulki z gazety lub papieru. Rodzic ustawia w pewnej odległości dwa kosze. Dziecko zamiennie z rodzicem wykonuje rzuty do kosza. Wygrywa ta osoba, której więcej kulek z papieru znajdzie się w koszu. • kule z papieru, kosze.

d)„Mama i dziecko” – zabawa ruchowa nawiązująca do zabaw Weroniki Sherborne, kołysanie się
w parach w rytm muzyki. Mama siada za dzieckiem obejmuje je udami i całym ciałem
i kołysze w rytm spokojnej melodii.

4. Karta pracy cz. 4 22 b

Zajęcia 25 maja 2020 r.
Joanna Myrcha
Temat: Moja Mama
1. Zabawy ruchowe:
a)Marsz na dywanie w rytmie piosenki Link: https://www.youtube.com/watch?v=lbB770dSoI0
b) Dziecko stoi na dywanie. Na hasło Rodzica: Zrywamy jabłka! –
dziecko wykonuje wyskok obunóż w górę.
c) Dziecko przechodzi do leżenia na plecach i na hasło Rodzica: Jabłka turlają się po trawie w lewo! –
dziecko turla się w wyznaczoną stronę.
d) Dziecko maszeruje po dywanie w dowolnym kierunku. Na hasło Rodzica: Jabłka spadają! – dziecko zatrzymuje się i przechodzi
do przysiadu. Obejmuje rękami kolana, opuszcza swobodnie głowę.
e) W dowolnych miejscach na dywanie Rodzic rozrzuca dowolne rekwizyty np. małe poduszki, które będą symbolizować drzewa.
Dziecko biegnie za Rodzicem między drzewami. Link do muzyki: https://www.youtube.com/watch?v=rUgkYusckIU
2.„Czym będziemy się zajmować?” – wnioskowanie o temacie zajęć. Dziecko dostaje cztery obrazki, których nazwy zaczynają się od głosek
wchodzących w skład wyrazu MAMA. Dziecko układa obrazki w kolejności od najmniejszej liczby do największej. Z pierwszych liter nazw obrazków tworzy hasło będące tematem zajęć – MAMA.

rys mama
3. „Słoneczko z mamą” – poszerzanie słownika, podawanie nazw cech. Na kartce Rodzic przykleja
lub zapisuje wyraz MAMA. Dziecko podają przymiotniki kojarzące im się z tym słowem. Uzupełnia
zdanie: Moja mama jest… Rodzic zapisuje przymiotniki w formie słoneczka.
4. „Moja mama…” – technika niedokończonych zdań. Dziecko kończy zdania dotyczące
mamy, np. Moja mama jest… Moja mama lubi… Moja mama nie lubi.… Ulubionym kolorem
mojej mamy jest… Z mamą lubię najbardziej… Moja mama jest najlepsza, ponieważ…
5. Praca z KP4.22 – portret i opis mamy, doskonalenie umiejętności opisu, zdolności grafomotorycznych
i logicznego myślenia, odwzorowywanie.
6. Laurka dla mamy. Potrzebne nam kolorowa kartka z bloku, kolorowe kółka różnej wielkości, wstążka. Dziecko składa kartkę na pół, przykleja koła na pierwszą stronę, dokleja wstążki.

7. Na koniec piosenka o sprzątaniu domu z repertuaru ODN. Link: https://www.youtube.com/watch?v=imoS6Wkr04w
Życzę pięknej i twórczej pracy „Stokrotki”! Czekamy na zdjęcia.

Zajęcia 25 maja 2020 r.
Aneta Dąbrowska
„Moja mama”
1. Wiersz „Mamy mamę”
Najlepsze u mamy jest to, że ją mamy.
Mamy ja, swoją, nie cudzą, nie inną zawsze tę samą.
I żeby nie wiem, co się stało, mama zostanie mamą.

Tylko jedna mama na zmartwienia,
tylko jedna na dwóję z polskiego,
tylko jedna od bójki z najlepszym kolegą.

Jedna od bólu zęba i od przeziębienia.
Mama wszędzie i przez cały czas.
Więc najlepsze u mamy jest to,
że ją mamy i że mama ma właśnie nas!
2. Zawody mam”– zabawa, przypomnienie nazw zawodów wykonywanych przez mamy. Zadajemy dziecku pytanie, czy wszystkie mamy pracują zawodowo. Pytamy, czym zajmują się ich mamy. Rozmowa na temat różnych zawodów wykonywanych przez kobiety.
3. „Mama w pracy” – rysowanie przez dzieci własnej mamy w pracy. Rozmowa na temat wykonywanych zawodów. Próba zaklasyfikowania zawodów do danych kategorii, podział na grupy. Pytanie, czy wszystkie mamy wykonują typowo żeńskie zawody. Czy są mamy, które wykonują zawody określane jako męskie?
4. „Jak mogę pomóc mamie?” – uwrażliwienie dzieci na konieczność pomocy rodzicom w domu. Rodzic zadaje pytania: Czy mamy pracują tylko poza domem? Jakie obowiązki wykonują mamy w domu? W których obowiązkach mogą im pomóc dzieci?
5. „Kalambury” – czynności wykonywane przez mamy. Naśladowanie, wyrażanie ciałem danych czynności, zagadki. Rodzic, dziecko pokazuje i odgadują: czesanie, pranie, odkurzanie, prasowanie, prowadzenie samochodu itp.
6. Karta pracy litera [m], karta pracy czytanie sylab.

Zajęcia 22 maja 2020 r.
Joanna Myrcha

Temat:”Wczuwamy się w emocje innych”.
1.„Album emocji” – jako podsumowanie tygodnia dziecko może wykonać album z wykorzystaniem gazet.
Dziecko otrzymuje dwie kartki A4. Składa je na pół wzdłuż szerszej krawędzi. Na pierwszej stronie dziecko
podpisuje się swoim imieniem (może również napisać / przekopiować tytuł „Album”, „Emocje” lub
„Album emocji”). Na kolejnych stronach dziecko przykleja twarze wydarte z gazet i przerabia je tak
(dorysowując, kolorując), by przedstawiały podstawowe emocje. • gazety, kleje, kartki A4, kredki
pomocą mogą być rysunki emocji(w załączniku).
2. „Serce”. Zadanie dla dziecka: Narysuj serce, a w sercu osobę, której chcesz pomóc. Powiedz, dlaczego chcesz jej pomóc, jakie ona przeżywa emocje?
3. „Komiks” – praca z KP4.21b, ćwiczenia w czytaniu.
4. „Bingo – samogłoski” – gra z wykorzystaniem Wyprawki 19b. Rodzic rzuca kostką z samogłoskami (na zwykłą
kostkę wystarczy nakleić kartki z samogłoskami), a dziecko wybiera, które pole Bingo zakryje. Wygrywa ta
osoba, która jako pierwsza zakryje pięć pół w pionie, poziomie lub na skos. Dzieci mogą też grać
w rodzicem, rodzeństwem lub samodzielnie. • teczka Wyprawka str. 19b, kostka z samogłoskami.
5.„Ile jest wyrazów w zdaniu?” – zabawa doskonaląca percepcję słuchową. Rodzic mówi zdanie. Robi pauzę po każdym zdaniu. Dziecko liczy, ile jest wyrazów w każdym zdaniu. Układa na dywanie tyle kloców ile słyszy wyrazów w zdaniu. Przykładowe zdania: Kotek pije mleko. Dziewczynka idzie do babci. Mama ma niebieskie oczy. Piesek gra na gitarze.
6. Na koniec „Piosenka o przyjaźni” z repertuaru ODN. https://www.youtube.com/watch?v=-XiVsJYw5EU
Pamiętam, że w przedszkolu bardzo Wam się podobała.

słowa i muzyka: Jerzy Kobyliński

Przyjaźń to wielkie drzewo
Co chroni nas przed ulewą.
Przyjaźń roślinka mała
Co bez opieki nie działa.

Jednych lubimy mniej, a innych bardziej
A jeszcze innych na świecie najbardziej.
Jest jeszcze ktoś z nieba nam dany
To nasz przyjaciel kochany.

Przyjaźń to wielkie drzewo
Co chroni nas przed ulewą.
Przyjaźń roślinka mała
Co bez opieki nie działa.

Bo z przyjacielem złe chwile przetrzymasz
On cię przytuli, za rękę potrzyma
On jest lekarstwem na wszystkie kłopoty
Kruszy bariery, tęsknoty.

Zazdroszczą ludzie, koledzy, sąsiedzi
Tej jednej duszy, co w ciałach dwóch siedzi
Bo to jest anioł, do nieba drabina
Przyjaciel jest jak rodzina.

Utwór pochodzi z płyty „Piosenki Mądrych Dzieci”

Do pobrania:Załączniki 22 maja

Zajęcia 21 maja 2020r.
Joanna Myrcha
Temat:” Jak radzić sobie ze złością”.
1.Złość – rozmowa na podstawie opowiadania Renaty Piątkowskiej pod tym samym tytułem. Rodzic
zadaje dziecku pytania: Jak poznać, że ktoś jest rozzłoszczony? Jak wtedy wygląda? Co robi? Kiedy
czujemy się rozzłoszczeni? Rodzic czyta opowiadanie Renaty Piątkowskiej do słów: „– Igor, widzę, że jesteś
bardzo zły, poradzę ci coś”. W tym momencie przerywa i pyta dziecko, jaką radę mogła dać Igorowi
pani? Co jeszcze robią ludzie, gdy są rozzłoszczeni?
Na końcu Rodzic czyta resztę opowiadania.
Złość
Renata Piątkowska
Jak ja lubię, kiedy do przedszkola przychodzi nowe dziecko. Od razu robi się zamieszanie. Taki
nowy nie chce się z nami bawić, tylko ciągle płacze, a nasza pani musi poświęcać mu dużo czasu,
zamiast bawić się z nami.
Nie inaczej było z Igorem. Już w szatni za nic nie chciał rozstać się z mamą. Złościł się, kiedy zdejmowała
mu kurtkę i ciągle powtarzał:
– Ja chcę do domu!
Dopiero kiedy nasza pani wzięła go na ręce i zaniosła do sali, jego mamie udało się wyjść. Igor nie
chciał z nikim się bawić, usiadł na parapecie i wypatrywał przez okno, czy nie nadchodzi jego mama.
Kiedy przed obiadem pani poprosiła nas o umycie rąk i wszyscy pognali do łazienki, Igor nie
ruszył się z miejsca. Powiedział, że ręce myje tylko w domu. Właściwie to nie musiał myć tych rąk,
bo obiadu i tak nie zjadł.
– To nie jest taki obiad jak u mnie w domu – powiedział i odsunął talerz.
Ale najgorzej było, gdy stało się jasne, że Igor musi iść do toalety. Pani zachęcała go, żeby się pospieszył,
póki nie jest za późno. Wtedy Igor, przestępując z nogi na nogę, powiedział:
– Nie mogę.
– Dlaczego nie możesz? – zdziwiła się pani.
– Bo tu nie ma mamy, a ona zawsze mnie chwali, kiedy skończę – wyjaśnił Igor i widać było, że jest u kresu wytrzymałości.
– Wiesz co, Igor? Nie ma innego wyjścia, musisz iść do toalety, a potem pochwal się sam – poradziła
pani.
Igor popatrzył na nią zdziwiony, ale nie protestował, kiedy pani wzięła go za rękę i zaprowadziła
do toalety. Po chili zza zamkniętych drzwi rozległ się okrzyk zachwytu i głos Igora:
– Wspaniale, mądry chłopczyk. Brawo, Igorku.
Po obiedzie pani przeczytała nam bajkę o Tomciu Paluchu. Bardzo podobały nam się przygody
Tomcia, ale Igor nagle wybuchnął płaczem. Dopiero po chwili, gdy pani udało się go uspokoić, Igor
powiedział z pretensją w głosie:
– Dlaczego taka ładna bajka jest o Tomku, a nie o Igorze Paluchu? To niesprawiedliwe!
Wtedy dzieci zaczęły się śmiać z Igora.
– To może nie powinno być bajki o Calineczce, tylko o Igoreczku? – wyśmiewał się Patryk.
– Albo o Igorku i siedmiu krasnoludkach – wołała Kasia.
Wszyscy przekręcali różne tytuły bajek i śmiali się do łez. Igor rozzłościł się na dobre, krzyczał na
dzieci, tupał i robił straszne miny.
– Dzieci, dość tych żartów. Proszę o spokój – pani powiedziała to takim tonem, że na sali od razy
zrobiło się cicho.

– Igor, widzę, że jesteś bardzo zły. Poradzę ci coś. Wyrzuć tę swoją złość do kosza. Po co ci ona?
Ja też jestem zła, że tak hałasujecie i zobacz, co zrobię – powiedziała pani.
Potem podeszła do kosza i pokazała, że strząsa tam coś ze swoich rąk. Wreszcie usiadła na miejsce
i z błogim uśmiechem usiadła na krześle.
– O, jak teraz dobrze – powiedziała miłym głosem.
Igor niepewnie podszedł do kosza i zajrzał do niego. Stojąc nad koszem, wykonał taki ruch, jakby
wrzucał tam papierek. Gdy skończył, usiadł obok pani, a ona poczęstowała go cukierkiem.
Wszystkim dzieciom się to spodobało. Pani poprosiła, żeby każdy z nas, gdy poczuje się, że jest
bardzo zły, szybciutko wyrzucił swoją złość.
To świetny pomysł, nie mogę się już doczekać, kiedy będę zły – pomyślałem.
Tego dnia jak zwykle mama odebrała mnie z przedszkola i spacerkiem poszliśmy na przystanek
tramwajowy. Tam zobaczyłem parę młodych ludzi, którzy kłócili się ze sobą. Rozmawiali tak głośno,
że wszyscy czekający na tramwaj zaczęli im się przyglądać. Chłopak mówił coś ze złością, a dziewczyna,
potrząsając nerwowo głową, odwróciła się do niego plecami. Zanim mama zdążyła złapać
mnie za rękę, podszedłem do tej pary i powiedziałem:
– Wyrzućcie swoją złość do kosza, który tu stoi, bo kłócić się jest brzydko.
Popatrzyli na mnie zdumieni, więc dodałem:
–– Tak się robi, naprawdę. Nasz kolega w przedszkolu tak zrobił i potem przez resztę dnia już nie
płakał z nikim się nie kłócił.
Młodzi ludzie uśmiechnęli się, potem chłopak objął dziewczynę i nie czekając na tramwaj, poszli
powoli przed siebie.
–– Ojej! To działa! – krzyknąłem zachwycony.

2. „Dobre i złe” – klasyfikowanie sposobów radzenia sobie ze złością na dobre i złe. Rodzic odczytuje propozycje Dziecko określa czy jest to zachowanie negatywne czy pozytywne za pomocą kółek TAK / NIE. (Np. ktoś się z nas śmieje: bijemy go – rozwiązanie
negatywne, szczypiemy – negatywne, mówimy mu coś przykrego – negatywne, odchodzimy od niego– pozytywne, odchodzimy i tupiemy w ustronnym miejscu – pozytywne itd.). Rodzic może dołożyć
kolejne propozycje.
Przykładowe propozycje:
–– Mówię brzydkie słowa.
–– Szczypię kogoś.
–– Rzucam zabawkami.
–– Uderzam sam / sama siebie.
–– Czytam na osobności.
–– Układam puzzle.
–– Pcham ścianę.
–– Maluję gniew, gniotę kartkę, rwę i zapominam.
–– Zamykam oczy i liczę do 10.
–– Tańczę lub biegam.
–– Tupię jak słoń.
–– Przytulam misia.
–– Rozmawiam z panią nauczycielką.

Do pobrania:tak nie

3.Blok zajęć o emocjach – gniew. Gniew Gniewka – słuchanie i analiza treści wiersza Doroty Niemiec.
Gniew Gniewka
Dominika Niemiec
Spytał raz Gniewko mamę, jak to bywa z gniewem,
a mama mu odpowiedziała zwyczajnie: – Synku, sama nie wiem.
– Jak to? – rozwrzeszczał się Gniewko. – Ja ci wcale nie wierzę!
I ze złości zaraz potłukę wszystkie talerze!
Mama cierpliwie tłumaczy: – Tylko spokój nas może uratować,
a talerze zamiast tłuc, pomóż mi do szafki schować.
Uspokój się, bardzo cię proszę, a tak się stanie być może,
że twój gniew, jak się pojawił, tak zniknie, uśmiech ci w tym dopomoże.
Czas zmienić tę minę gniewną, marsowy grymas zdjąć z twarzy.
Niech „gniew” się schowa w twym imieniu, bo mi się spokój marzy.

Po przeczytaniu wiersza Rodzic zadaje dziecku pytania: Kto był bohaterem wiersza? O co Gniewko
spytał mamę? Jak czuł się Gniewko, gdy usłyszał odpowiedź mamy? Jak zareagowała mama na
gniew synka? Jak wyglądał Gniewko, gdy czuł gniew? Co miało pomóc Gniewkowi? Gdzie miał się
schować jego gniew? O czym marzyła mama?

4. „Schowaj gniew” – zabawa doskonaląca spostrzegawczość. Dziecko otrzymuje kartkę z rysunkiem
zagniewanego chłopca. Portret chłopca jest podpisany imieniem GNIEWKO. Zadaniem dziecka
jest schowanie słowa gniew w wyrazie Gniewko. Najpierw Rodzic prezentuje dziecku wyraz GNIEW.
Dziecko wskazuje, która część wyrazu GNIEWKO jest taka sama jak wyraz GNIEW, i podkreśla ją
kredką. Następnie z rozsypanki literowej wybiera litery składające się na wyraz GNIEW na zasadzie
dobierania wzrokowego i przykleja je w miejscu liter zaznaczonych w wyrazie GNIEWKO. Po
ukryciu wyrazu Rodzic mówi, że skoro ukrył się gniew Gniewka, powinien on już być spokojny
i zadowolony. Dziecko mają za zadanie zmienić mu złą minę w uśmiechniętą. Następnie koloruje postać
chłopca kredkami. • kartki z rysunkiem zagniewanego chłopca, wyrazy GNIEW i GNIEWKO, litery tworzące
wyraz GNIEW, kredki

Do pobrania:

GNIEW

5 „Kiedy czujesz gniew?” – rozmowa. Rodzic pyta dziecko: Kiedy odczuwasz gniew? Jak sobie z nim radzisz?

6. „Zagniewana mina” – rysowanie w piasku lub w kaszy. Dziecko ma przed sobą tacę z piaskiem lub kaszą manną. Zadaniem dzicka jestnarysowanie zagniewanej miny, którą miał Gniewko, gdy się zezłościł. Następnie rysuje wizerunek spokojnego, uśmiechniętego Gniewka. Dziecko wykonuje rysunek najpierw palcem, następnie długim
patyczkiem. • tace z piaskiem lub kaszą manną, patyk.

Zajęcia 21 maja 2020 r.
Aneta Dąbrowska

Jak radzić sobie z emocjami?
1.„Strach ma wielkie oczy” – rozmowa i próba wyjaśnienia, co oznacza to powiedzenie.
Czarna jama – Rodzic czyta wiersz Czarna jama Joanny Papuzińskiej.
Nie wie tata ani mama, że jest w domu czarna jama…
Czarna, czarna, czarna dziura bardzo straszna i ponura.
Gdy w pokoju jestem sam lub gdy w nocy się obudzę, to się boję spojrzeć tam.
Tam jest chyba mokro, ślisko jakby przeszło ślimaczysko…
Musi żyć tam wstrętne zwierzę, co ma skołtunione pierze,
i do łóżka mi się wepchnie!
To jest gęba rozdziawiona,
wilczym zębem obrębiona, coś w niej skrzeknie,
chrypnie, wrzaśnie i ta gęba się zatrzaśnie…
Łaaa! Ojej, tato, ojej, mamo, uratujcie mnie przed jamą!
Nie zamykaj, mamo, drzwi, bo jest bardzo straszno mi.
A w dodatku w tamtej jamie coś tak jakby mruga na mnie, że mam przyjść… Może tkwi tam mała bieda, która rady sobie nie da?
Którą trzeba poratować? Może leżą skarby skrzacie?
Więc podczołgam się jak kot.
Ja – odważny, ja – zuchwalec wetknę w jamę jeden palec.
I wetknąłem aż po gardło, ale nic mnie nie pożarło.
Więc za palcem wlazłem cały. Wlazłem cały!
No i już. Jaki tu mięciutki kurz…
Chyba będę miał tu dom.
Chyba to jest pyszna nora, nie za duża, lecz dość spora.
Latareczkę małą mam. Nie ma w domu żadnych jam!
Po przeczytaniu dziecku wiersza zadajemy pytania: Co czuł chłopiec i dlaczego? Czego się bał? O co prosił rodziców? Jak się zakończył wiersz? Co się stało? Jaki znalazł sposób na pozbycie się lęku? Co mu pomogło? Dlaczego boimy się ciemności?
„Jak oswoić ciemność?” – burza mózgów. Dziecko dzieli się swoimi pomysłami.
2 „Mój strach” – praca plastyczna. Dziecko rysuje węglem na białej kartce lub białą kredą na ciemnej to, czego się boi. Następnie podaje propozycje, jak dany lęk można pokonać. (Dziecko na znak uporania się z lękiem mogą go zamazać – węgiel lub kreda się rozmyją i strach będzie mniejszy). • węgiel lub kreda, biała lub czarna kartka
3 Praca z KP4.21a – doskonalenie umiejętności dostrzegania pozytywnych i negatywnych sposobów wyrażania uczuć, rozwijanie zdolności grafomotorycznych.
4. „Trząść się ze strachu jak galareta” – doświadczenie, próba wyjaśnienia powiedzenia. Dziecko wraz z Rodzicem przygotowują galaretki, po ostygnięciu kroją je na mniejsze kawałki. Następnie obserwują, co dzieje się z galaretką, gdy się nią poruszy. Rodzic wyjaśnia, że często strachowi towarzyszy drżenie rąk lub całego ciała (a także napięcie mięśni, uniesienie włosów na głowie i ciele).

Zajęcia 20 maja 2020 r.
Aneta Dąbrowska

„Skąd się biorą łzy?”
1. „Gdy mi smutno, gdy mi źle”– giełda pomysłów. Dziecko dzieli się pomysłami, co można zrobić, gdy jest się smutnym.
2. Piosenka „Psie smutki” https://www.youtube.com/watch?v=PiWly7xSwYMjak
Po wysłuchaniu piosenki porozmawiajcie, czym jest smutek, czy to przyjemna emocja? Co czujemy jesteśmy smutni.
3. „Matematyczne dylematy” – dzielenie po ileś, dzielenie po równo. Przygotujcie kilkanaście kół z papieru, wytnijcie od np. szklanki, wyjaśniamy że to ciasteczka, które się pieką. Proście aby dziecko, rozdało sprawiedliwie ciasteczka, np. misiom. Okazuje się, że jest więcej niż po jednym dla każdego, ale mniej niż po dwa. Dziecko próbuje rozwiązać sytuację problemową. (Uwaga! Jest wiele rozwiązań – rozdać tylko po jednym, znaleźć jakiś klucz, komu dać dwa, podzielić część ciastek na pół itd.).
4. „Co się ze mną dzieje?” – próba odpowiedzi na pytanie, co się dzieje w naszym organizmie, gdy jest nam smutno. Dziecko próbuje określić, co się dzieje z ich ciałem. Mówi np. Czuję coś w gardle, Jest mi zimno / gorąco, trzęsę się, trzęsie mi się broda, płyną mi łzy, pojawia się katar.
5. „Łzy” – swobodne wypowiedzi dzieci na temat tego, po co są łzy i skąd się biorą.
Łzy to substancja nawilżająca i oczyszczającą, która chroni oko przed zarazkami. Łzy składają się głównie z wody, niewielkiej ilości soli oraz substancji bakteriobójczych. Bez niej nos czy gałki oczne stałyby się łatwym wejściem do naszego organizmu dla groźnych bakterii. Nad oczami znajdują się dwa gruczoły, które nieustannie produkują łzy. Stamtąd łzy spływają kanalikami, a ich nadmiar jest odprowadzany do nosa. Dlatego gdy płaczemy, musimy wydmuchać nos. Gdy oko zostaje podrażnione, łez jest tak dużo, że kanaliki nie nadążają ich odprowadzać. Oczy łzawią, na co nie mamy żadnego wpływu. Więcej łez jest produkowanych również wtedy, gdy przeżywamy silne emocje, np. smutek, radość. Łzy pojawiają się na skutek tego, co czujemy, albo są wynikiem naszych myśli czy wspomnień. Płacz jest nam czasem bardzo potrzebny, działa pozytywnie na organizm: obniża ciśnienie krwi, dotlenia mózg, powoduje spadek napięcia emocjonalnego. Niektórzy uważają płacz za oznakę słabości, inni doceniają wrażliwość płaczących. Niewątpliwie jednak płacz jest naturalną reakcją naszego organizmu.
6. „Chłopaki nie płaczą” – przełamywanie stereotypów, próba wyjaśnienia, skąd się wzięło takie powiedzenie i czy jest prawdziwe, rozmowa.
7. .„Poprawiacz nastroju” – praca techniczna z wykorzystaniem różnorodnych materiałów. Przygotujcie kolorowe kartki z bloku technicznego oraz różnorodne materiały, np. rolki po papierze toaletowym, słomki, patyki, brokat, farby, plastelina, kleje, kawałki krepiny, skrawki materiałów. Zadaniem dziecka jest stworzenie czegoś, co poprawia humor. Nie musi to być praca płaska albo przestrzenna, czy ma to być maszyna, czy czarodziejski przedmiot – panuje dowolność. Zadanie rozbudza twórcze myślenie i kreatywność.
8. „Ciasteczka” – wspólne pieczenie, ciasteczek owsianych według dowolnego przepisu lekarstwem na smutki. Doskonalenie umiejętności matematycznych w używaniu jednostek wagi i objętości w codziennych sytuacjach.

Zajęcia 20 maja 2020 r.
Joanna Myrcha
Temat: „Co nam poprawi nastrój?”
1.„Poprawiacz nastroju” – praca techniczna z wykorzystaniem różnorodnych materiałów. Będą nam potrzebne np.rolki po papierze
toaletowym, słomki, patyki, brokat, farby, plastelina, kleje, kawałki krepiny, skrawki materiałów.
Zadaniem dziecka jest stworzenie czegoś, co poprawia humor. Rodzic nie określa, że musi to być praca
płaska albo przestrzenna, czy ma to być maszyna, czy czarodziejski przedmiot.
Zadanie rozbudza twórcze myślenie i kreatywność.

2.”Smutny wesoły” . Układanie na zmianę smutnego i wesołego ludzika z wykorzystaniem tangramu z Wyprawki karta 48.

3.Ćwiczenia gimnastyczne https://www.youtube.com/watch?v=OZ54i4ecwWA
4. Masażyk  „Zwierzaki”
Szedł świerszcz po ścianie w czerwonym żupanie,
A świerszczyk po drzwiczkach w żółtych rękawiczkach (dotykamy palcami po ręce i nodze).
Idzie rak nieborak, jak uszczypnie będzie znak (dotykamy dłonią po ręce i delikatnie szczypiemy).
Idzie myszka do braciszka, tu wskoczyła, tu się skryła (dotykamy palcami po ręce i chowamy dłonie pod paszki).
Szedł chłop przez bór niósł ze sobą wór (całą dłonią dotykamy rączki dziecka).
Pytałem go o grosz, a on mnie cap za nos (dotykamy dłonią po ciele i chwytamy za nos dziecka).

5.Ćwiczenia grafomotoryczne. Pokoloruj zgodnie z kodem Karty pracy część 4 str. 6 a. Narysuj po śladzie Karta Pracy część 4 str. 6b

Zajęcia 19 maja 2020 r.
Aneta Dąbrowska
1. „Lustro” – zabawa w parach. Jedno dziecko jest lustrem i jego zadaniem jest wierne kopiowanie każdego ruchu partnera. Po kilku minutach następuje zamiana ról.

2. Wiersz D. Gellner „Zły humorek”

Jestem dzisiaj zła jak osa!
Złość mam w oczach i we włosach!
Złość wyłazi mi uszami
I rozmawiać nie chcę z wami!

A dlaczego?
Nie wiem sama
Nie wie tata, nie wie mama…

Tupię nogą, drzwiami trzaskam
I pod włos kocura głaskam.

Jak tupnęłam lewą nogą,
Nadepnęłam psu na ogon.
Nawet go nie przeprosiłam
Taka zła okropnie byłam.

Mysz wyjrzała z mysiej nory:
Co to znowu za humory?
Zawołałam: – Moja sprawa!
Jesteś chyba zbyt ciekawa.
Potrąciłam stół i krzesło,
co mam zrobić, by mi przeszło?!

Wyszłam z domu na podwórze,
Wpakowałam się w kałużę.
Widać, że mi złość nie służy,
Skoro wpadłam do kałuży.
Siedzę w błocie, patrzę wkoło,
Wcale nie jest mi wesoło…

Nagle co to?
Ktoś przystaje
Patrzcie! Rękę mi podaje!
To ktoś mały, tam ktoś duży –
Wyciągają mnie z kałuży.
Przyszedł pies i siadł koło mnie
Kocur się przytulił do mnie,
Mysz podała mi chusteczkę:
Pobrudziłaś się troszeczkę!
Widzę, że się pobrudziłam,
Ale za to złość zgubiłam
Pewnie w błocie gdzieś została.
Nie będę jej szukała!
Rozmowa na temat wiersza. Proszę porozmawiać o nastrojach dziecka czy wpada w złość, co wtedy czuje?, czy to pozytywne uczucie? Jak można poradzić sobie ze złością? Porozmawiajcie na temat sposobów rozładowania złej energii np. wykonaniem rysunku złości, może wykonać jakieś ćwiczenia, a może pobyć chwilę samemu, lub uporządkować swoje rzeczy.
3. Zabawa pantomimiczna „Jakie uczucie?”
– Rodzic czyta dzieciom poniższe sytuacje i prosi, by w odpowiedzi na nie prezentowały którąś ze stron swojej maski:
– Dostałem ulubiona zabawkę.
– Robię coś, czego nie lubię.
– Tata naprawił mi rower.
– Koledzy mnie przezywają.
– Koleżanki nie chcą się ze mną bawić.
– Kolega mnie bije.
– Zostałem zaproszony na przyjęcie urodzinowe do kolegi.
– Zginął mój pies.
4. Maszynista zuch – zabawa ruchowa
https://www.youtube.com/watch?v=i76ClBnx2Ik
5.Nasze emocje – kolorowe stworki praca plastyczna. Potrzebne będą farby, słomka, papier. Instrukcję wykonania znajdziecie pod linkiem.
http://kolorowy-swiatdzieci.blogspot.com/2016/05/nasze-emocje-kolorowe-stworki.html
6. Do wykonania również karty pracy część 4 strona 20. Oraz z wyprawki plastycznej 50 -52 dobble literowe.

Zajęcia 19 maja 2020 r.
Joanna Myrcha
Temat: „Jakie emocje przeżywają przedszkolaki?”

1.„Przedszkolne emocje” – (Karta pracy część 4 strona 20b). Rodzic opowiada historyjkę na podstawie
ilustracji z KP4.20b, w każdym przypadku wypowiada zdanie: Wtedy czuła…. Zadaniem dziecka jest dokończenie
zdania nazwą emocji. Następnie dziecko dopasowują buźki z emocjami do rysunków.
2. Słuchanie wiersza D. Gellner „Zły humorek”.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=2ZiqVi5muTE
Po wysłuchaniu wiersza Rodzic zadaje dziecku pytania: Co czuła dziewczynka? Z jakiego powodu
czuła gniew? Jak się zachowywała? Co znaczy być złym, a co złościć się / być zezłoszczonym? Czy
to oznacza to samo?
3. „Moje emocje” – rozpoznawanie własnych emocji i podawanie ich nazw. Rodzic czyta dziecku zdania
opisujące różne zdarzenia. Dziecko mówi, jakie emocje poczułoby w takiej sytuacji. W pokoju na dywanie rozkładamy emotikony z emocjami:
(radość, strach, gniew, smutek, zdziwienie, wstyd) – karta pracy w załączniku. buźki.docx

Dziecko po wysłuchaniu zdania, ustawia się przy wybranym obrazku – z emocjami.

Przykładowe zdania:
1. Ktoś zepsuł moją zabawkę.
2. Mama mnie pochwaliła.
3. Idę do dentysty.
4. Biegnie do mnie duży pies.
5. Mam dziś urodziny.
6. Przyjechała ciocia, której dawno nie widziałem / widziałam.
7. Pierwszy raz jadę na wycieczkę bez rodziców.
8. Wylał mi się sok.
9. Dostałem / dostałam prezent od kolegi bez okazji.
10. Występuję na przedstawieniu z okazji Dnia Matki.
11. Jestem na placu zabaw, gdzie jest mnóstwo dzieci, których nie znam.

4. Litera g . Pisanie po śladzie. Karta pracy w załączniku. literka g.docx
5. Odszukiwanie elementów, których nazwy rozpoczynają się głoską g. (Karta pracy cz. 3 str. 25 a)
6. Ozdabianie litery G drukowanej (Wyprawka karta nr 4).
7. Zabawy z literką g (Karta pracy cz. 3 str. 25 b).

Zajęcia 18 maja 2020 r.

Joanna Myrcha

Temat: „Emocje co to takiego?”
1.„Emocje” – diagram, doskonalenie umiejętności głoskowania. R. czyta zagadkę – dziecko odgaduje, głoskuje odgadnięte słowo, wspólnie z rodzicem piszą litery w diagramie.
1. Służy do mierzenia czasu. Po angielsku clock.
2. Budynek, w którym mieszkamy. Po angielsku house.
3. Żółty owad w czarne paski. Po angielsku bee.
4. Następuje po dniu. Po angielsku night.
5. Polska to nasz… Po angielsku country.
6. Kolorowe do rysowania. Po angielsku crayons.
R. pyta: Jakie hasło powstało? Co ono oznacza? Czym są emocje? Jakie znasz emocje?

Krzyżówka
2. „Mapa myśli”. Rodzic z dzieckiem tworzą mapę myśli. Na kartce zapisuje nazwy emocji podane przez dziecko. Rodzic podaje pierwszą i ostatnią literę, dziecko powtarza. Wspólnie czytają nazwy emocji.
3..„Miłe czy nie?” – podział na emocje pozytywne i negatywne (miłe i niemiłe). Na mapie myśli stworzonej przed chwilą dziecko zaznacza kolorem czarnym emocje niemiłe, a żółtym – miłe.
4. „Emocjonalny autoportret” – praca plastyczna. Dziecko rysuje autoportret, wybiera jakie emocje przedstawi rysunek, czy smutek, radość, gniew, zdziwienie, spokój).


5.„Druga połówka” – utrwalenie nazw emocji oraz ich zapisu, praca z Karty pracy cz.4 str. 19a.
6.„Moje emocje” – malowanie farbami przy Sonacie Księżycowej L. van Beethovena Link: https://www.youtube.com/watch?v=4Tr0otuiQuU(pędzlem lub palcami). Po zakończeniu pracy dziecko opisuje jaki nastrój towarzyszył jemu przy malowaniu. • kartki, farby, utwór.
7.Aktywne słuchanie muzyki – najpierw Rodzic włącza Sonatę księżycową L. van Beethovena Link: https://www.youtube.com/watch?v=4Tr0otuiQuU. Dziecko trzyma chustkę lub apaszkę. Porusza ją w rytm i zgodnie z nastrojem utworu. Porusza chustą bardzo delikatnie przy spokojnej muzyce. Nagle Rodzic zmienia utwór na Taniec z szablami A. Chaczaturiana Link: https://www.youtube.com/watch?v=vMRg8Je1DhI , a dziecko
zaczyna mocno i gwałtownie poruszać chustą w rytm muzyki.
8. „Podróż do krainy: złości, radości, smutku, strachu” – zabawa dramowa. Dziecko w rytm muzyki porusza się po dywanie gdy muzyka ucichnie, zatrzymuje się kolejno w krainie złości, radości, smutku, strachu – przedstawia mimiką, gestem różne uczucia i emocje.
9.Zadania matematyczne Karty pracy część 3 str. 5.
Miłej i twórczej pracy! Przypominam o pracy na konkurs „Bajka, która czyta mi mama i tata”, zdjęcia prac przesyłamy na adres mailowy: przedszkole.noweiganie@onet.pl

Zajęcia 18 maja 2020 r.

Aneta Dąbrowska

1. Bajka o emocjach https://www.youtube.com/watch?v=TcLK9ZBUsDs, wprowadzenie do tematu zajęć.
2. „Emocje” – diagram, doskonalenie umiejętności głoskowania. Rodzic rysuje kratki. Czyta zagadki dziecko podaje odpowiedź, wpisywanie w kratki.
1. Służy do mierzenia czasu. Po angielsku clock.
2. Budynek, w którym mieszkamy. Po angielsku house.
3. Żółty owad w czarne paski. Po angielsku bee.
4. Następuje po dniu. Po angielsku night.
5. Polska to nasz… Po angielsku country.
6. Kolorowe do rysowania. Po angielsku crayons.
Dziecko z pomocą Rodzica zaznacza słowo EMOCJE
3. „Zgadnij” – odgadywanie emocji jedynie po mimice, opisywanie cech charakterystycznych. Dzieci odliczają 1… 2… 3…, minę pokaż Ty!, Rodzic. pokazuje jedną z emocji jedynie za pomocą mimiki. Dziecko odgaduje jej nazwę. Następnie opisuje, jak się ona objawia (np. radość: uśmiech, podniesione kąciki ust, dołeczki w policzkach; gniew: zmarszczone czoło i brwi, zaciśnięte usta itd.).Teraz odmiana dziecko pokazuje emocję a Rodzic zgaduje.
4. „Emocje na twarzy” – rozpoznawanie emocji po wyrazie twarzy, zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem Karta Pracy (książka z boxu)4.19b.
5. „Miłe czy nie?” – podział na emocje pozytywne i negatywne (miłe i niemiłe). Zaznaczenie kolorem czarnym emocji niemiłych, a żółtym – miłych
6. Karta pracy „Emocje”, nazywanie, przyklejanie takich samych emocji na karcie.

Zajęcia 15 maja 2020 r.
Aneta Dąbrowska
„Gdzie słychać muzykę?”
1. Posłuchajcie wiersza: Rozbiegane nutki Alicja Rupińska

Po pięciolinii jak
po drabinie
biegną nutki
Mają takie małe
śmieszne butki
Klucz wiolinowy
daje im sygnał do startu
Wysoki, szczupły wioln
wprowadza je w wesoły świat
Skocznie melodie gra
Wnet – CISZA
Zamiast f o r t e
p i a n o
To BAS
Jesteśmy w nowej krainie
Bas niskie dźwięki gra
Każda pięciolinia
swe nutki ma
CDEFGAH – a
Pierwsza C – maleńka
Druga D – niegrzeczna
Trzecia E – na pięciolinii
pierwszej linii usiadła
Czwarta F – między pierwszą
a drugą się huśtała
Piąta G na drugiej linii siadła
Szósta A skakała, uciekała
Bo kolejność w abecadle skradła
No i wreszcie siódma H – najstarsza
Najwięcej rozsądku
na muzycznej pięciolinii
zachowała
O czym był wiersz? Wyjaśnienie pojęcia gamy – gama – to rodzina ośmiu dźwięków, przy czym dokładnie jest ich siedem, a ósmy jest powtórzony.
2. Wysłuchanie gamy
https://www.youtube.com/watch?v=acLiPWPrPiE
3. Zabawy na pięciolinii”-zabawa dydaktyczna.
Rozwijanie umiejętności przeliczania przedmiotów w zakresie dostępnym dziecku w aspekcie porządkowym.
Dz. umieszcza nakrętki- nuty na pięciolinii pod dyktando przelicza linie w aspekcie porządkowym.
Dziecko otrzymuje pięciolinię i zestaw 6 nutek ( nakrętek). Rodzic czyta wiersz, a zadaniem dziecka jest umieszczanie nutek zgodnie z jego treścią.

„Skaczące nutki” A. Bober
Pierwsza nutka, na pierwszej linii się ustawiła.
Druga nutka, na drugą linię wskoczyła.
Trzecia nutka, na trzeciej linii usiadła,
Czwarta nutka, na czwartą linie się wkradła.
Piąta nutka, na piąta linię się wspięła,
A szósta nutka nad liniami zasnęła.
4. Klucz wiolinowy i nutki”- karta pracy.
Ćwiczenia grafomotoryczne- rysowanie po śladzie.
5. Dla chętnych piosenka – „Skaczące nutki” https://www.youtube.com/watch?v=pP5LwJA1Gu0
„Skaczące Nutki” – muzyka Barbara Kolago, słowa Dorota Gellner MP3 do ściagnięcia

Do przedszkola wpadły nutki,
wszystkie miały czarne butki,
czarne szelki i czapeczki
i skakały jak piłeczki.

ref: Ta wysoko, tamta nisko,
ta z plecakiem, ta z walizką.
Roztańczone nutki trzy: do, re, mi, nutki trzy.

Poprosiły o mieszkanie
w dużym, czarnym fortepianie,
i biegały i skakały
po klawiszach czarno-białych.

ref: Ta wysoko…

Nawet na leżakowaniu,
przeszkadzały dzieciom w spaniu
i skakały po kocykach
w czarnych szelkach i bucikach.

Zajęcia zdalne 15 maja 2020 r.

Joanna Myrcha

Temat: „Co to trema? -blok zajęć o emocjach”
1. „Jakie to uczucie?” – zagadka:
Dopada cię to chwilę przed występem na scenie,
gdy śpiewasz, grasz na instrumencie lub gdy masz przedstawienie.
Czujesz niepokój przed tym przedsięwzięciem,
choć wiesz, że czeka cię miłe przyjęcie.
Gdy ktoś na ciebie patrzy, gdy oglądać cię chce,
to nieprzyjemne uczucie właśnie ogarnia cię. (trema)
2.„Trema” – R. rozmawia z dzieckiem, zadaje im pytania: Co to jest trema? Jakie to uczucie?
Kiedy można odczuwać tremę? Co się z nami dzieje gdy czujemy tremę? Czy odczuwałeś
tremę? W jakiej to było sytuacji? Czy było to przyjemne uczucie? Czy tremę można przezwyciężyć?
Kiedy to uczucie mija?
3.„Radzimy sobie z tremą” – ćwiczenie oddechowe. R. wyjaśnia dziecku, że jednym z dobrych
sposobów na poradzenie sobie z odczuwaną tremą, niepokojem, zdenerwowaniem są ćwiczenia
oddechowe. Proponuje im nauczenie się ćwiczeń oddechowych w oparciu o wierszyk motywacyjny.
R. czyta wiersz, a dziecko wykonuje ćwiczenie z zamkniętymi oczami, koncentrując się na własnym
oddechu:
Wiem, że to potrafię, wszystko mi się uda.
Stoję mocno na dwóch nogach, ręce trzymam na udach.
Biorę głęboki wdech nosem, ręce unoszę do góry.
Wypuszczam ustami powietrze, znikają zwątpienia chmury.
I jeszcze raz wdech nosem i buzią wydech robię.
Rozluźniam się, czuję się lekko, mam już wiarę w sobie.
4. „Jakie znasz uczucia?”. Praca z książką „Księga zabaw” z wyprawki str. 68-69. Rodzic zadaje dziecku pytania. Dziecko przyglądając się obrazkom odpowiada na pytania: Jakie znasz uczucia? Które z nich są przyjemne, a które nieprzyjemne?
Opisz co widzisz na zdjęciach. Jak mogą czuć się osoby na nich przedstawione? Dlaczego mogą się tak czuć?
Jak można pomóc osobie, która jest smutna? Jak można pomóc osobie , która jest zdenerwowana?

5. Wykonaj ćwiczenia „Emocje” karty pracy część 4 str. 19-20
6. Gra „Kto pierwszy?” – gra z wykorzystaniem Wyprawki W.28-30. Dziecko wypycha pionki: skrzypce, harfę, flet,
pianino, fortepian, puzon. Ustawia je na planszy. Dziecko rzuca kostką i sprawdza, który instrument dotrze do mety jako pierwszy.
7. Zabawy z literką h karty pracy część 4 str. 17 i 18.
Pozdrawiam Was serdecznie!

Zajęcia 14 maja 2020 r.
Joanna Myrcha
Temat: „Relaks przy muzyce”
1. „Burza mózgów”
Dziecko odpowiada na pytania rodzica:
-Po co nam muzyka?
-Co oznacza powiedzenie „Muzyka łagodzi obyczaje”?/
2. „Namalujmy muzykę” – malowanie dziesięcioma palcami do muzyki. Duży karton A3, farby wyciśnięte na talerzyk. Rodzic włącza najpierw muzykę rockową np.: https://www.youtube.com/watch?v=Tfodk95O_rQ&list=RDTfodk95O_rQ&start_radio=1&t=5

a następnie relaksującą https://www.youtube.com/watch?v=RgAsjz8qWJU
Dziecko maluje dziesięcioma palcami podczas muzyki. Prezentuje swoją pracę, wspólnie z rodzicem opisują ją.
3. Literka h
a)Co słyszymy na początku w słowie hamak (głoskę h).
Układanie schematu wyrazu hamak.
Przygotowujemy kilka kółek zielonych i niebieskich oraz kilka mniejszych żółtych.
Ile sylab ma słowo hamak (dwie ) będą nam potrzebne dwa kolory kółek dużych.
Dzielimy na głoski h , a, m, a, k. Układamy wg schematu dwa koła zielone, trzy niebieskie. Tam gdzie spółgłoska zaznaczamy żółtym kółeczkiem w środku. Schemat w załączniku.
b)Rysowanie po śladzie litery h.litera h
c)Rozsypanka: hamak. Rozcinamy wzdłuż na pojedyncze litery. Dziecko składa w całość, czyta napis.hamak rozsypanka
4. Zabawa „Po mojej prawej stronie, po mojej lewej stronie”. Dziecko siada wśród zabawek i wymienia zabawki Mówiąc „Po prawej stronie jest…np. konik Pony itd… Po mojej lewej stronie jest… Uwaga: rodzic przypomina dziecku, która to jest prawa ręka która lewa.
Miłej zabawy!

Zajęcia zdalne 12 maja 2020 r .

Joanna Myrcha

Temat: „Poznajemy różne gatunki muzyki”
1.Prezentacja różnych gatunków muzycznych:
Muzyka klasyczna
https://www.youtube.com/watch?v=Rb0UmrCXxVA
Rap
https://www.youtube.com/watch?v=3uOM31AS0xM
Disco
https://www.youtube.com/watch?v=6BwHuwiknOs
Muzyka elektroniczna
https://www.youtube.com/watch?v=MtwIBY5-fbE
Rock
https://www.youtube.com/watch?v=Tfodk95O_rQ
2. Zabawy matematyczne.
a)„Posłuchaj i policz” Przygotowujemy kilkanaście kolorowych kółek z papieru . Rodzic zadaje dziecku słuchową zagadkę. Uderza w bębenek lub dzwonki kilka razy. Dziecko liczy po cichu ile razy zagrano. I układa tyle kółek na dywanie ile razy usłyszał dźwięk.
b)„Policz nuty”. Oszacuj ile nut jest w pierwszym rzędzie. Oszacuj gdzie jest najwięcej nut. Narysuj tyle kresek w ramkach ile nut jest w danym rzędzie. nuty liczenie
3. Ćwiczenie grafomotoryczne” Gitara”- wzory H. Tymichovej wg Katarzyna Rocławska- Dąbecka „Ćwiczenia graficzne rozwijające sprawność ruchowa ręki..” Glottispol, Gdańsk2009 gitara

4.Piosenka „Jestem muzykantem ”
https://www.youtube.com/watch?v=3UYIl4iwnO4
Jestem muzykantem konszabelantem
My muzykanci konszabelanci
Ja umiem grać, my umiemy grać:
Na skrzypcach:
Dylu, dylu, dylu…
Jestem muzykantem konszabelantem
My muzykanci konszabelanci
Ja umiem grać, my umiemy grać:
Na trąbie:
Tru tu tu tu..
Jestem muzykantem konszabelantem
My muzykanci konszabelanci
Ja umiem grać, my umiemy grać:
Na flecie:
Firli firli…
Jestem muzykantem konszabelantem
My muzykanci konszabelanci
Ja umiem grać, my umiemy grać:
Na bębnie:
Bum ta ra ra…
Jestem muzykantem konszabelantem
My muzykanci konszabelanci
Ja umiem grać, my umiemy grać:
N wszystkim:
Dylu, dylu, tru tu tu tu, firli firli, bum ta ra ra…
Dziecko wskazuje na siebie, rozkładają ręce, wskazując na około. Naśladuje grę na danych instrumentach.
Powodzenia!

Zajęcia zdalne 12 maja 2020 r.
Aneta Dąbrowska
„Muzyka współczesna”
1.Rytmiczna rozgrzewka w podskokach zabawa z naśladowaniem https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo
2. Analiza wyrazu „muzyka” przygotowujemy litery do napisu oraz cały napis – dzielenie na sylaby, rozróżnianie liter, wysłuchiwanie liter w nagłosie i wygłosie, przeliczanie liter.
3. „Gatunki muzyczne” – zapoznanie dzieci ze współczesnymi gatunkami muzycznymi, wysłuchanie i podawanie nazw różnych gatunków muzycznych. Rodzic włącza utwory (z własnych zasobów) z różnych gatunków muzycznych: muzyki klasycznej, rapu, disco, rocka, jazzu itd. Dzieci starają się rozpoznać gatunki i podać ich nazwy.
4. „Na łące” – rytmiczne ćwiczenia graficzne
„Łąka” – kreślenie rytmicznych pionowych kresek( ćwiczenie na równoważenie lateralne , doskonalenie umiejętności pionowania obrazu).
Proszę o przygotowanie dwóch zielonych kredek, kartki papieru A4 lub większej, wytnijcie kwiatki z papieru kolorowego korzystając z załączonego szablonu lub własne według własnego pomysłu. Zróbcie pracę korzystając z instrukcji poniżej. Pokażcie wykonane prace robiąc zdjęcia.

a)dziecko stojąc kreśli palcem raz jednej, raz drugiej ręki pionowe kreski, z dołu do góry ;

b)dziecko stojąc kreśli palcem raz jedną, raz drugą ręką pionowe kreski w rytm muzyki („Most na rzece Kwai”-I.K.Alford); https://www.youtube.com/watch?v=SMCteS2AhBk

c)dziecko stojąc kreśli pionowe kreski, zieloną kredką, na dużym arkuszu papieru, raz jedną, raz drugą ręką, rytmicznie przy muzyce;

d) Powstała trawa.

e)dziecko przykleja kwiaty na trawie, można dokleić motyle, chmury, słońce.
Praca jest skończona.

https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo

Zajęcia zdalne 11 maja 2020 r.
Aneta Dąbrowska
„Instrumenty dawniej i dziś”
1. Zabawa paluszkowa z pokazywaniem „Ja dziesięć palców mam” załącznik na dole.

2. „Instrumenty” – dziecko wymienia wszystkie instrumenty, jakie zna i dzieli ich nazwy na sylaby. Może wyróżniać głoskę w nagłosie. Oglądamy obrazki z instrumentami.
3. „Dawne instrumenty” – Rodzic opowiada dzieciom, że jednym z pierwszych instrumentów, jakich używał człowiek, było jego własne ciało – klaskał, tupał, wydawał różne okrzyki. Następnie wykorzystywano przedmioty codziennego użytku, tworząc z nich proste instrumenty, np. grzechotki, bębny.

4. Film edukacyjny
https://www.youtube.com/watch?v=VFmYjvG42iY&feature=emb_title
5. Oglądanie obrazka „Instrumenty” – poznanie instrumentów dętych, perkusyjnych i strunowych.
6. Praca plastyczna instrument muzyczny – grzechotka – „przeszkadzajka”
https://ekodziecko.com/przeszkadzajki

Zajęcia zdalne 11 maja 2020r.
Joanna Myrcha
Temat: Instrumenty.
1. Wirtualna wizyta w szkole muzycznej
https://www.youtube.com/watch?v=f43qSH2Nq9w
2. „Skąd pochodzą dźwięki?” – rozpoznawanie instrumentów po odgłosach. Dziecko zamyka oczy,
a Rodzic włącza dźwięki: (rogu, skrzypiec, trąbki, puzonu, saksofonu, marakasów, trójkąta, bębna, fletu, gitary elektrycznej).


 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. „Instrumenty” – „burza mózgów”. Dziecko wyjaśnia, co to są instrumenty i wymienia wszystkie, które zna.
4. „Instrumenty wokół nas” – zabawa muzyczna, wydobywanie muzyki z przedmiotów codziennego użytku. Zadaniem dziecka jest poszukanie i wybranie przedmiotów w domu,
które wydają interesujące dźwięki. Dziecko prezentuje brzmienie tych „instrumentów”.
5. „Mój pradawny instrument” – praca techniczno-plastyczna z wykorzystaniem papierowego
talerza i makaronu. R. wycina środek papierowego talerzyka tak, by została jedynie obręcz. Zadaniem
dziecka jest oklejenie kolorowym papierem obręczy a następnie przywiązanie makaronu (rurki) do
żyłek / sznurków i do obręczy. W ten sposób powstała jedna z afrykańskich ozdób, a jednocześnie
instrument. Gdy dziecko porusza instrumentem, rurki makaronu uderzają jedna o drugą i grzechoczą.
• makaron rurki, papierowy talerz, żyłki / sznurki, kolorowy papier
6. „Jakie znasz instrumenty?” – prezentacja instrumentów. R. prezentuje instrumenty,
a dziecko próbuje podać ich nazwy (gitara, róg, trąbka, saksofon, skrzypce, bęben, trójkąt, marakasy, puzon). • instrumenty na kartach pracy lub ich zdjęcia w Internecie Do pobrania: Załacznik 1.pdf
7. „Dęty, perkusyjny czy strunowy?” – dziecko klasyfikuje instrumenty na dęte (puzon, trąbka, saksofon, róg), strunowe (gitara, skrzypce) i perkusyjne (bęben, trójkąt, marakasy)
układając obrazki.
8. „Czasem słońce czasem deszcz” – opowiadanie Pani Muzyki (K. Szczerbakowska-Biniszewska
według Programu Kraina Muzyki).
Dawno, dawno temu w Krainie Muzyki żyli szczęśliwi mieszkańcy. Codziennie świeciło słońce,
wszędzie rosły nutki, a każdy mieszkaniec krainy grał na instrumencie, śpiewał i tańczył. Nawet psy
zamiast szczekać gwizdały. Wszystkim żyło się miło, więc w Krainie Muzyki brzmiały same wesołe
melodie. Do czasu! Pewnego dnia do wesołej Krainy przybyła smutna wróżka Kropelka. Pozazdrościła
mieszkańcom szczęścia i wesołości, zrzuciła na całą krainę deszcz. Padał wiele dni i nocy, przez
co nutki nie rosły już tak szybko, a mieszkańcy byli bardzo smutni. Zaczęli też grać smutne melodie.
Na szczęście o smutnym losie muzyków usłyszała dobra wróżka – Pani Muzyka. Swoimi wesołymi
czarami złagodziła smutne zaklęcie wróżki Kropelki. Od tej pory w Krainie Muzyki czasem świeci
słońce, a czasem pada deszcz.
Po przeczytaniu tekstu R. zadaje dziecku pytania: Jak nazywa się miejsce, o którym czytałam/łem?
Dlaczego jej mieszkańcy na początku byli bardzo szczęśliwi? Kto odwiedził Krainę Muzyki? Jak dziś
jest w Krainie Muzyki? R. wyjaśnia, że w Krainie Muzyki smutek nazywa się moll, a wesołość
– dur. Rodzic włącza dwa fragmenty utworów muzycznych (moll i dur)

Polonez g-moll  F. Chopin
https://www.youtube.com/watch?v=UIggL_5tpfY
Mazurek D – dur  F. Chopin
https://www.youtube.com/watch?v=8gDHneKX_1A
dziecko próbuje ocenić ich nastrój.
Życzę miłej, twórczej zabawy!

Zajęcia zdalne 8 maja 2020 r.
Joanna Myrcha

Temat: „Płynie Wisła, płynie”.
1.„Diagram” – Rodzic odczytuje podpowiedzi, a dziecko odgaduje hasła, głoskuje. Wspólnie uzupełniają wyrazy w kratkach. Diagram w załączniku.

1. Leci z kranu.
2. Symbol Torunia.
3. Mieszkał w jamie pod Wawelem.
4. Jeden z symboli narodowych. Orzeł w koronie.
5. Kobieta, która mieszka w Polsce, to…
W O D A, P I E R N I K, S M O K, G O D Ł O, P O L K A Hasło: WISŁA

diagram wisła

2. Zabawa badawcza „Nurt” – doświadczenie. Potrzebne będą: 2 plastikowe kubki, taca / miska, gruba igła, woda.
Dlaczego rzeka wypływająca z gór płynie szybko, a rzeka na płaskim terenie wolno?
Skąd ta różnica? Dziecko formułuje hipotezę. R. wyjaśnia, że za chwilę wykonają razem doświadczenie,
które pokaże, jak może zachowywać się woda wypływająca ze skały. Najpierw R. wlewa wodę do
kubka i robi w nim niewielką dziurkę. Wyjaśnia, że kubek to zbiornik z wodą, podobny znajduje się
pod ziemią, np. pod Baranią Górą. Dziecko ma: dwa plastikowe kubki, tacę / miskę,
grubą igłę, wodę. W pierwszym kubku dziecko robi za pomocą igły kilka dziurek w rzędzie pionowym,
a w drugim – w poziomym. Kubki stawia w misce lub na tacy i nalewa do nich wody. Obserwuje
wypływającą wodę i formułuje wnioski. Opisuje, co widzi. •
Kubek 1 (dziurki w pionie) – woda płynie szybko, na różne odległości.
Kubek 2 (dziurki w poziomie) woda płynie równomiernie, spokojnie.

3. „Jak długa jest Wisła?” – zabawa matematyczna. Do zabawy potrzebujemy mapę i kawałek grubej nitki lub cienkiej wstążeczki.
Dziecko mierzy długość Wisły. Porównuje ją z innymi odległościami np. z Siedlec do Gdańska itp.

4. Ćwiczenia gimnastyczne
a)„Statkiem po Wiśle”– doskonalenie równowagi. Wstążki lub sznurki różnej długości. Dziecko łączy wstążki i sznurki i układa na dywanie długą linię
Zdejmuje buty i podróżuje po Wiśle – stopa za stopą. Stara się zachować równowagę.
b) marsz rytmiczny i taniec z flagą do melodii „Kocham Cię Polsko”
https://www.youtube.com/watch?v=rtPrKm0Rfx8
c).„Dom ojczysty” – dziecko z rodzicem lub rodzeństwem z gąbkowych klocków budują domy. • klocki z gąbki lub gąbki do zmywania.
d)„Mały żołnierz” – dziecko maszeruje, naśladując żołnierza na defiladzie. Wysoko
unosi kolana i wymachuje rękami.R. wydaje komendy, np. Padnij! (dziecko kładzie się na podłodze),
Czołgaj się! (czołga się), Powstań! (wstaje), Kryć się! (chowa się za jakimś przedmiotem).
d) „Biało–czerwoni” – zabawa z piłką. Dziecko z rodzicem nawzajem rzucają sobie piłkę wymieniając różne kolory. Gdy usłyszą biały lub czerwony nie łapią piłki. Gdy kolor będzie inny, łapią piłkę i ją odrzucają. Gdy ktoś się pomyli, robi trzy przysiady. • piłka

5. Zabawa plastyczna. Wykonanie statku techniką origami. Potrzebujemy kartkę papieru A4 lub A 4.
https://www.youtube.com/watch?v=hxHqIuvsx2M

Zajęcia zdalne 7 maja 2020 r.
Aneta Dąbrowska
Temat: Płynie Wisła, płynie.

1. Zabawa muzyczno – ruchowa „Tydzień” – utrwalanie nazw dni tygodnia

2. „Pokaż Wisłę” – zabawa dydaktyczna z mapą przy wykorzystaniu
obrazka z poprzednich zajęć, lub własnych zasobów. Odszukanie Wisły na mapie, rozmowa na temat długości, miast przez które przepływa, rysowanie palcem po mapie

3. Legenda o Wiśle – zapoznanie z legendą Hanny Zdzitowieckiej.

Legenda o Wiśle Hanna Zdzitowiecka Wysoko nad szczytami gór wznosił się stary dwór króla Beskida, władcy całego pasma górskiego, i jego żony, Borany, władczyni okolicznych borów. Przez wiele lat oboje rządzili mądrze i sprawiedliwie, toteż wszyscy z żalem przyjęli wiadomość o śmierci starego króla. Borana wezwała wtedy troje swych dzieci, by zgodnie z wolą króla podzielili się władzą. – Ty, Lanie, jako syn najstarszy, opiekować się będziesz polami i łąkami. Wy zaś obie, Czarnocho i Białko, rozprowadzicie wodę z górskich strumieni po polach i łąkach Lana, by wszystko, co żyje, miało jej pod dostatkiem. Żywa, zawsze pogodna i wesoła Białka uśmiechnęła się do siostry i skacząc, i tańcząc, zbiegła po skałach ku widniejącym we mgle dolinom. Poważna i zasępiona Czarnocha skierowała się na drugą stronę góry królowej Borany i ostrożnie zaczęła schodzić po zboczu. Wkrótce obie siostry spotkały się u podnóża. – Płyniemy dalej razem! – zawołała ucieszona Białka. – Nigdy się już nie rozstaniemy – zapewniła Czarnocha. Nagle przegrodziła im drogę skała, pod którą czekał rycerz Czantor w kamiennej zbroi. – Zatrzymajcie się, piękne córki Beskida i Borany. Dokąd tak spieszycie? Po co chcecie iść do nieznanej, odludnej i dzikiej krainy? Zostańcie tu. Siostrom podobała się ziemia Czantora. Zostały więc i z wdzięczności za gościnę zrosiły strumieniami zbocza doliny, aż zakwitły tysiącami różnobarwnych kwiatów, jakich nikt tu jeszcze nie widział. Ale Ziemia rozkazała Czantorowi przepuścić córki Beskida przez skały, by poniosły wody dalej ku północy. – Nie mogę pozwolić, byście obie popłynęły w obce strony. Wyślijcie przodem jedną falę na zwiady – poradził. – Niech się rozejrzy, a gdy wróci, opowie, co widziała… Czantor rozsunął skały i pierwsza fala wyszła przez nie onieśmielona, niepewna, co ją czeka.
– Idź, falo, któraś wyszła – żegnały ją siostry. – Idź przed siebie i wracaj co prędzej z wieściami o tamtych borach i lasach, o tamtych łąkach i polach… „Wyszła” – bo tak nazwały tę falę powstałą z połączonych wód – wypłynęła przez skalną szczelinę. Biegła żywo po kamieniach, pluszcząc i szemrząc beztrosko. Mijała ciemne bory i jasne zagajniki, zielone pola i ukwiecone łąki… Wtem, gdy mijała skałę wawelską, wyskoczył ku niej zaczajony tam potwór – okropny, smok ziejący ogniem. Przestraszona, bryznęła mu w oczy pianą wodną. Zasyczało, zadymiło i oślepiony smok skrył się na chwilę w pieczarze. Gdy wyjrzał, Wyszła była już daleko. Płynęła teraz przez urodzajne ziemie ku północy, kręcąc się i wijąc to w prawo, to w lewo, byle jak najwięcej świata zobaczyć, jak najwięcej pól zrosić swą wodą. Przyłączyły się do niej mniejsze strumienie i rzeczki, które nie miały odwagi same zapuszczać się w obce, nieznane strony. Płynęła coraz wolniej, coraz szerzej rozlewała swe wody, zmęczone długą drogą. „Czas już chyba zawrócić” – myślała nieraz, ale ciekawość pchała ją naprzód. Aż nagle zniknęły jej sprzed oczu lasy i pola. Poczuła dziwny słony smak, nieznany zapach dolatywał z północy. Nad sobą miała szare niebo, przed sobą szarą, nieogarnioną wzrokiem, łączącą się z niebem wodę, spienioną białymi grzywami. To było morze. – Jakie to groźne, potężne i piękne – szepnęła. Ale jej cichy głos zagłuszył gwałtowny szum, jakaś siła pociągnęła ją ku sobie i Wyszła, pierwsza fala wysłana z dalekich gór Beskidu, połączyła się z falami morskimi. Czarnocha i Białka na próżno czekały jej powrotu. Na próżno wysłały za nią jedną falę po drugiej. Wszystkie biegły jej śladem i wszystkie po długiej drodze gubiły się w słonych wodach Bałtyku. Z tych to fal płynących nieustannie powstała wielka rzeka, już nie „Wyszła”, a Wisła, od której obie siostry przezwano Czarną i Białą Wisełką. Informacje dla N.: Wisła bierze początek w górach, lecz nie są one tak skaliste i strome jak np. Tatry, lecz porastają je lasy. Z Baraniej Góry – jednej z gór, wypływają dwa strumienie – Biała i Czarna Wisełka. Biała Wisełka wytryska ze skały, a że jest tam stromo, płynie szybko. Natomiast Czarna Wisełka płynie dużo wolniej po czarnej ziemi, stąd jej nazwa. Gdy Biała Wisełka łączy się z Czarną, tworzą Wisłę. Początkowo jest ona płytka i niezbyt szeroka, dopiero gdy płynie przez Polskę, dopływają do niej różne strumienie i rzeki, a dzięki temu poszerza się i pogłębia. Przepływa przez środek Polski i kieruje się aż do Morza Bałtyckiego.
4. Utrwalenie litery [j]. Podawanie nazw przedmiotów zaczynających się na literę np.: jajko, jabłko, Julek, jeż. Mających literę [j] w środku wyrazu np. pojechał, kojot, kijek, zbije, oraz na końcu wyrazu np. lej, wiej, itp. Dzielenie wyrazów na sylaby, podawanie liczby sylab.
5. Karta pracy litera [j], kolorowanie obrazków zaczynających się na literę j, odczytywanie sylab i wyrazów z literą j.

Zajęcia zdalne 7 maja 2020 r.
Joanna Myrcha
Witajcie „Stokrotki”!
Temat: „Krajobraz Polski”
1. Mapa. Dziecko mówi jakie wiadomości można odczytać z mapy.Dziecko pokazuje na mapie Polski: góry, morze, jeziora.
2. Rodzic pokazuje dziecku obrazki pejzaży: polskich gór, morza, łąki i lasu. Następnie zwierzęta np.: meduza, kozica, orzeł, mewa, ryba, biedronka, motyl, konik polny, dzięcioł, lis, sarna. (Praca z komputerem). Dziecko odpowiada gdzie można znaleźć te zwierzęta.
3. Rodzic pyta dziecko: Jakie owoce można spotkać w polskim lesie?
(jagody). Dzielimy na sylaby. Ile ma sylab? Trzy. Co słyszysz na początku w wyrazie jagody (j).

rozsypanka jagody
4. Rozsypanka obrazkowo – wyrazowa. Rozcinamy obrazek na poszczególne sylaby lub litery. Dziecko składa obrazek, odczytuje napis.
5. Litera J. Dziecko ozdabia literę J,j drukowaną wg własnego pomysłu. Naokoło rysuje obrazki rzeczy, których nazwy rozpoczynają się od głoski j.

litera j druk
6. Rysowanie po śladzie litery j.

litera j
7. Ćwiczenia gimnastyczne: dziecko losuje ćwiczenie i wykonuje je na zmianę z rodzeństwem lub rodzicami.

gimnastyka
8. Łamańce językowe. Dziecko powtarza znane rymowanki, np. Król Karol kupił Królowej Karolinie korale koloru koralowego.
9. Na koniec piosenka, którą poznaliście w przedszkolu z repertuaru ODN „Piosenka bardzo kulturalna” Link: https://www.youtube.com/watch?v=-JIrvxJheRA
Miłego dnia!