XVI Regionalny Przegląd Amatorskich Zespołów Tanecznych w Borkach Wyrkach

29 kwietnia 2015 r.