Oferta edukacyjna

Działalność edukacyjna naszego przedszkola opiera się na Podstawie Programowej MEN oraz Programie Wychowania Przedszkolnego Planeta dzieci, wyd. WSiP autor Jolanta Wasilewska.

Kierunki naszej pracy wyznaczone są w Programie Przedszkola, a także w miesięcznych planach dydaktyczno- wychowawczych opracowywanych przez nauczycieli.

W pracy z dziećmi wykorzystujemy nowoczesne osiągnięcia dydaktyki i nowatorskie rozwiązania, stosujemy Metodę Dobrego Startu, Odimienną naukę czytania, metody aktywizujące, glottodydaktykę, pedagogikę zabawy, Metodę Aktywnego Słuchania Muzyki Batii Strauss, Edukację przez Ruch wg Doroty Dziamskiej, Sensoplastykę, Symultaniczno – sekwencyjną metodę czytania, Dziecięcą matematykę E. Gruszczyk – Kolczyńskiej i Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

W swojej pracy szczególny nacisk kładziemy na wszechstronny rozwój dziecka, a także współpracę z rodzicami.

 

Innowacje pedagogiczne realizowane w roku szkolnym 2021/2022 w naszym przedszkolu:

  • „Bawimy się w czytanie” – Aneta Dąbrowska
  • „Eko-emocja” – Aneta Dąbrowska, Katarzyna Syczuk
  • „Przyjaciele przyrody” – Katarzyna Grabarska
  • „W świecie matematyki” – Magdalena Sobieszek
  • „Bawię się i uczę” – Magdalena Sobieszek
  • „Sensoplastyka – pomysły na zmysły” – Marta Karolczak

 

Programy edukacyjne realizowane w roku szkolnym 2021/2022 w naszym przedszkolu:

  • „Piękna Nasza Polska Cała” – Międzynarodowy Projekt Edukacyjny
  • „Jestem małym przyjacielem przyrody” – Ogólnopolski Projekt Edukacyjny
  • „Mamo, Tato, wolę wodę” – Ogólnopolski Projekt Edukacyjny