Oferta edukacyjna

Działalność edukacyjna naszego przedszkola opiera się na Podstawie Programowej MEN oraz Programie edukacji przedszkolnej wspomagającym rozwój aktywności dzieci „Nasze przedszkole” autorstwa M. Kwaśniewskiej i W. Żaby – Żabińskiej, wyd. MAC Edukacja, Kielce 2017.

Kierunki naszej pracy wyznaczone są w Programie wychowawczo-profilaktycznym, a także w miesięcznych planach dydaktyczno- wychowawczych opracowywanych przez nauczycieli.

W pracy z dziećmi wykorzystujemy nowoczesne osiągnięcia dydaktyki i nowatorskie rozwiązania, stosujemy Metodę Dobrego Startu, Odimienną naukę czytania, metody aktywizujące, glottodydaktykę, pedagogikę zabawy, Metodę Aktywnego Słuchania Muzyki Batii Strauss, Edukację przez Ruch wg Doroty Dziamskiej, Dziecięcą matematykę E. Gruszczyk – Kolczyńskiej i Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

W swojej pracy szczególny nacisk kładziemy na wszechstronny rozwój dziecka, a także współpracę z rodzicami.