O nas

Nasze przedszkole nosi nazwę Publiczne Przedszkole w Nowych Iganiach. Należy do Zespołu Oświatowego. Powstało w 2013 roku dzięki wkładowi finansowemu Urzędu Gminy Siedlce i staraniom Dyrekcji Zespołu Oświatowego. Budynek przedszkola, w którym kiedyś znajdowała się biblioteka i oddział przedszkolny, został przebudowany i dostosowany do potrzeb przedszkola. Prace związane z przebudową rozpoczęto 6 sierpnia 2012 roku, a 15 czerwca 2013 oddano do użytku. Przedszkole dysponuje trzema salami zabaw do zajęć, dwiema łazienkami, szatnią, salą gimnastyczną, pomieszczeniami socjalnymi i zapleczem kuchennym. Na terenie naszego przedszkola znajduje się nowocześnie wyposażony plac zabaw. W budynku przedszkola mieszczą się grupy 3 i 4 – latków, a grupa 5 – latków ma swoją salę w nowej części budynku szkoły. W roku szkolnym 2013/2014 zajęcia dydaktyczno – wychowawcze oraz zajęcia dodatkowe odbywały się w ramach projektu „Mały Artysta” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nasze przedszkole czynne jest w godzinach 7.00 – 17.00. Godziny od 7.00 do 12.00 są bezpłatne. Od godz. 12.00 rozpoczynają się godziny płatne (1 zł za godzinę).

 

Ramowy rozkład dnia dla 3 i 4 – latków

 7.00 – 8.00        Schodzenie się do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.

8.00 – 8.30        Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję

wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Rozmowy kierowane na tematy zgodne

z  zainteresowaniami dzieci. Zabawa ruchowa.

8.20 – 8.30       Przygotowanie do śniadania.

8.30 – 8.55        Śniadanie.

8.55 – 9.10         Mycie zębów.

9.10 – 10.15      Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.

10.15 – 11.15      Spacery, zabawy dowolne na placu przedszkolnym lub w sali, zabawy ruchowe.

11.15 – 11.30      Przygotowanie do obiadu.

11.30 – 12.00    Obiad.

12.00 – 14.00    Leżakowanie (relaks z bajkoterapią i muzykoterapią).

14.00 – 14.15    Przygotowanie do podwieczorku. Zabawa ruchowa.

14.15 – 14.30    Podwieczorek.

14.30 – 17.00   Zajęcia rozwijające z całą grupą.  Zabawa ruchowa. Ćwiczenia indywidualne z dziećmi,

dostosowane do  ich możliwości. Słuchanie  opowiadań nauczyciela na podstawie

literatury dziecięcej  (ewentualnie czytanie  fragmentów książek).  Zabawy dowolne

według zainteresowań dzieci.  Zabawy na świeżym powietrzu.