O nas

Przedszkole od roku 2019

Nasze przedszkole nosi nazwę Publiczne Przedszkole w Nowych Iganiach. Należy do Zespołu Oświatowego. Powstało w 2013 roku dzięki wkładowi finansowemu Urzędu Gminy Siedlce i staraniom Dyrekcji Zespołu Oświatowego. Budynek przedszkola, w którym kiedyś znajdowała się biblioteka i oddział przedszkolny, został przebudowany i dostosowany do potrzeb przedszkola. Prace związane z przebudową rozpoczęto 6 sierpnia 2012 roku, a 15 czerwca 2013 oddano do użytku. Przedszkole dysponuje trzema salami zabaw do zajęć, dwiema łazienkami, szatnią, salą gimnastyczną, pomieszczeniami socjalnymi i zapleczem kuchennym. Na terenie naszego przedszkola znajduje się nowocześnie wyposażony plac zabaw. W budynku przedszkola mieszczą się grupy 3 i 4 – latków, a grupa 5 – latków ma swoją salę w nowej części budynku szkoły. W roku szkolnym 2013/2014 zajęcia dydaktyczno – wychowawcze oraz zajęcia dodatkowe odbywały się w ramach projektu „Mały Artysta” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedszkole w 2013 roku

W latach 2018/ 2019 rozbudowano przedszkole. Dostosowano je do siedmiu grup. Przedszkole ma obszerną salę gimnastyczną, siedem sal przedszkolnych dostosowanych do wieku i potrzeb dzieci. Budynek posiada obszerny korytarz, szatnię przedszkolną i siedem łazienek dla dzieci, pomieszczenia administracyjne, socjalne i pokój nauczycielski.

 

Przedszkole czynne jest w godzinach 7.00 – 17.00. Godziny od 7.00 do 13.00 są bezpłatne. Od godz. 13.00 rozpoczynają się godziny płatne (1 zł za godzinę).

Ramowy rozkład dnia
w Publicznym Przedszkolu w Nowych Iganiach
Przedszkole czynne jest w godzinach 7.00 – 17.00.

7.00 – 8.00 Schodzenie się do przedszkola. Zabawy dowolne służące
realizacji pomysłów dzieci.
8.00 – 8.30 Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np.
rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę).
Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami
dzieci. Zabawa ruchowa.
8.20 – 8.30 Przygotowanie do śniadania.
8.30 – 8.55 Śniadanie.
8.55 – 9.10 Mycie zębów.
9.10 – 10.15 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.
10.15 – 11.15 Spacery, zabawy dowolne na placu przedszkolnym lub w sali,
zabawy ruchowe.
11.15 – 11.30 Przygotowanie do obiadu.
11.30 – 12.00 Obiad.
12.00 – 14.00 Grupy dzieci 3 i 4 –letnich: Leżakowanie (relaks z bajkoterapią i muzykoterapią).
Grupy dzieci 5 i 6-letnich: Bajkoterapia. Zabawy na świeżym powietrzu. Zajęcia rozwijające
zainteresowania. Praca indywidualna.
14.00 – 14.15 Przygotowanie do podwieczorku. Zabawa ruchowa.
14.15 – 14.30 Podwieczorek.
14.30 – 17.00 Zajęcia rozwijające z całą grupą. Zabawa ruchowa. Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości.Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury.dziecięcej. Zabawy dowolne
według zainteresowań dzieci. Zabawy na świeżym powietrzu.