Uroczystość Pasowania na przedszkolaka i Otwarcia nowej części przedszkola

26 listopada 2019 r.