II miejsce w II Gminnym Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Zaśpiewajmy Jezuskowi”