Dokumenty

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego:

Program adaptacyjny przedszkola

Program wychowawczo- profilaktyczny przedszkola – wersja PDF

Statut-przedszkola nowy – wersja DOC

 

Program roczny dla dzieci czteroletnich – wersja PDF
Program roczny dla dzieci czteroletnich – wersja DOC

Program roczny dla dzieci trzyletnich – wersja PDF
Program roczny dla dzieci trzyletnich – wersja DOC

Program profilaktyczny przedszkola – wersja PDF
Program profilaktyczny przedszkola – wersja DOC

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury dotyczącej bezpieczeństwa i higieny w Publicznym Przedszkolu w Nowych Iganiach. Postępowanie w przypadku stwierdzenia wszawicy w przedszkolu. – wersja DOC

Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia chorób pochodzenia pasożytniczego – wersja DOC

Zarządzenie w sprawie wprowadzenie procedury dotyczącej bezpieczeństwa i higieny w Publicznym Przedszkolu w Nowych Iganiach. Postępowanie w przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku  – wersja DOC

Zarządzenie w sprawie wprowadzenie procedury dotyczącej bezpieczeństwa i higieny w Publicznym Przedszkolu w Nowych Iganiach. Postępowanie w przypadku wystąpienia u dzieci objawów chorobowych – wersja DOC

Zarządzenie w sprawie wprowadzenie procedury dotyczącej bezpieczeństwa i higieny w Publicznym Przedszkolu w Nowych Iganiach. Przyprowadzanie i odbiór dzieci z przedszkola – wersja DOC