Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 do przedszkola (3 – 5 latki), w Nowych Iganiach

Rozpoczynamy rekrutację do przedszkola, oddziałów przedszkolnych zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Siedlce z dnia 21 stycznia 2019 r.

Rodzice dzieci uczęszczających do grup 3, 4 i 5 latków Przedszkola w Nowych Iganiach/
Rodzice pisemnie potwierdzają wolę kontynuacji wychowania przedszkolnego w roku szk. 2019/2020.
DOKUMENT (deklarację) należy złożyć w sekretariacie szkoły
w terminie od 15 lutego do 21 lutego 2019

Rodzice dzieci kandydatów do przedszkola (3, 4 , 5 latki)
Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów przyjęcia
DOKUMENTY należy złożyć w sekretariacie szkoły
w terminie od 01 marca 2019 do 15 marca 2019 r.

NIEZBĘDNE DOKUMENTY
– wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału;
– oświadczenia: o wielodzietności rodziny; o samotnym wychowywaniu dziecka;

o uczęszczaniu rodzeństwa do przedszkola lub szkoły w tym samym zespole oświatowym;
– orzeczenie o niepełnosprawności dziecka, rodzeństwa lub rodziców;
– zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej o objęciu rodziny wsparciem;
– zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu;
– zaświadczenie z urzędu pracy;
– zaświadczenie szkoły lub uczelni potwierdzające naukę w trybie dziennym;
– zaświadczenie o wpisie do CEiIDG;
– decyzja wymiaru podatku rolnego.

Informacje o rekrutacji do oddziału przedszkolnego 6-latków i rekrutacji do klas I znajduje się na stronie szkoły.

 

Pliki do pobrania:

1.karta przedszkole

2. kontynuacja edu przedszkolnej

3. Kryteria rekrutacyjne

4. zał nr 1 – wielodzietność

5. zał nr 2 – samotne wychowywanie dziecka

6. zał nr 3 – uczęszczanie rodzeństwa

7. Zarządzenie_Harmonogram rekrutacji_przedszkole