mgr Maria Harke
Dyrektor Zespołu Oświatowego
mgr Wiesława Anna Garbaczewska-Szumska
Wicedyrektor Zespołu Oświatowego, koordynator projektu "Mały Artysta"
mgr Aneta Dąbrowska
nauczyciel
mgr Magdalena Kieszek
nauczyciel
mgr Aneta Kuźma
nauczyciel
mgr Joanna Myrcha
nauczyciel
mgr Magdalena Sobieszek
nauczyciel
mgr Marlena Wojdak
nauczyciel
mgr Dorota Ciok
asystent nauczyciela
mgr Joanna Wileńska
asystent nauczyciela
Kazimiera Guzek
woźna
Maria Kiciak
woźna
Jolanta Krzymowska
kucharka
Ewelina Śliwka
asystent nauczyciela