Gminny Konkurs Plastyczny „Wielkanocna kartka przedszkolaka”

Gminny Konkurs Plastyczny „Wielkanocna kartka przedszkolaka”

Publiczne Przedszkole w Nowych Iganiach zaprasza do wzięcia udziału
w Gminnym Konkursie Plastycznym „Wielkanocna kartka przedszkolaka”.

Cele:

1. Rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej.
2. Kształtowanie wrażliwości estetycznej.
3. Rozwijanie inwencji twórczej dzieci poprzez poszukiwanie różnorodnych rozwiązań plastycznych – ciekawe materiały, różne techniki.

Regulamin konkursu:

1. Adresaci konkursu: dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

2. Technika prac: płaska, dowolna.

3. Format prac: A5.

4. Ilość prac: jedna placówka może dostarczyć po jednej pracy z każdej kategorii wiekowej: 3-4, 5-6 latki.

5. Kryteria oceny prac: ciekawe techniki, różnorodność materiałów, pomysłowość, kreatywność, samodzielność.

6. W skład jury będzie wchodzić: przedstawiciel GOK i nauczyciel plastyki z ZO w Nowych Iganiach.

7. Do każdej pracy powinna być dołączona metryczka:
• imię i nazwisko,
• wiek dziecka,
• dokładny adres przedszkola,
• imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została wykonana,
• numer telefonu,
• adres e-mail placówki.

8. Prace należy przesyłać lub dostarczyć osobiście do 28 marca 2018 r. na adres organizatora konkursu.

Publiczne Przedszkole w Nowych Iganiach
ul. Siedlecka 113
08-103 Siedlce
z dopiskiem: ”Konkurs plastyczny”

9. Ogłoszenie wyników nastąpi droga e-mailową i na stronie internetowej przedszkola organizującego konkurs do 6 kwietnia 2018 r.

10. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród.

11. Wręczenie nagród nastąpi w Publicznym Przedszkolu w Nowych Iganiach
w dniu 18 kwietnia 2018 r. o godz. 10.00.

12. Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane – liczy się data stempla pocztowego.

13. Prace nie będą zwracane autorom, przechodzą na własność organizatora.

14. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania niezawinione przez organizatora.

15. Dodatkowe informacje można uzyskać pod tel. przedszkola: 256315425.

Koordynatorzy: Katarzyna Obrębska
Joanna Myrcha
Aneta Dąbrowska

Do pobrania:

konkurs plastyczny regulamin – wersja PDF