„Mali artyści” – zajęcia muzyczno – plastyczne

Zajęcia w grupie „Motylki”
Zajęcia prowadzi p. Marlena Wojdak