Konkurs na najpiękniejszą Marzannę

Konkurs na najpiękniejszą Marzannę

Przedszkolny Konkurs na Najpiękniejszą Marzannę 2018 r.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
-Organizatorem konkursu jest Przedszkole w Zespole Oświatowym Nowych Iganiach.
-Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich przedszkolaków.
2.CELE KONKURSU:
-nawiązanie do obrzędowości okresu wiosennego,
-poznanie ludowych obrzędów związanych z pożegnaniem zimy a nadejściem wiosny
-rozwijanie kreatywności i wyobraźni
-pobudzenie aktywności twórczej
-rozwijanie umiejętności plastycznych
3. ZASADY KONKURSU
-Celem Konkursu jest wybór najpiękniejszej Marzanny.
-Prace konkursowe powinny być przygotowane w formie kukły o dowolnej wysokości. Wykonanej z naturalnych materiałów (np. słoma, siano), a także z innych dodatków (np. tkanin, wstążek)
-Każda przyniesiona Marzanna musi posiadać metryczkę (imię i nazwisko dziecka, grupa do której uczęszcza dziecko).
– Prace oceniane będą w czterecg kategoriach wiekowych:
• 3-latki
• 4-latki
• 5-latki
• 6-latki
-Ocenie podlegają prace, które zostaną dostarczone do przedszkola do dnia 12.03.2018r.

-Rozstrzygnięcie konkursu dnia 14 marca o godz. 16.00 podczas warsztatów „Idą Święta”
-Uczestnictwo w Konkursie – dostarczenie pracy konkursowej – jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie pracy do prezentacji na wystawie oraz upublicznienie na stronie internetowej.

4. Nagrody:
-Dla zwycięzców w każdej kategorii wiekowej przewidziano nagrody rzeczowe . Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.
5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
-Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę i upoważniają organizatora do przetwarzania ich danych osobowych wyłącznie dla celów organizacji konkursu oraz wydania przyznanych nagród.

Organizatorzy konkursu:
Katarzyna Obrębska
Joanna Myrcha
Angelika Ozga