Informacja dla rodziców nowoprzyjętych dzieci

Zapraszamy nowoprzyjęte dzieci wraz z rodzicami
do obejrzenia przedszkola w dniach 6-17 sierpnia 2018 r. od godz.10.00 do 11.00.
W tym czasie opiekę nad dzieckiem sprawują rodzice.