Ogłoszenie

Opłaty za wyżywienie za miesiąc CZERWIEC należy dokonać przelewem na konto Szkoły BANK PKO S.A.
17 1240 2685 1111 0010 6265 1153
do dnia 05.06.2021r.
17 dni x 8,00 zł = 136,00 zł
Prosimy tylko o przelewanie kwoty wskazanej przez intendentkę.
PRZEDSZKOLE : 3-latki, 4-latki, 5-latki, 6-latki
Rodzice przedszkolaków. Proszę o umieszczaniu w opisie przelewu bankowego:
• Nazwę grupy
• Imię i nazwisko dziecka ,
• Żywienie (kwota ),
• Godziny (kwota)
Paski z informacją o płatności w szafkach dzieci.

UWAGA!!! Proszę o bezwzględne przestrzeganie terminu wpłat.
Nie dokonanie wpłaty w terminie spowoduje skreślenie dziecka z listy stołowników. Proszę bardzo o poważne potraktowanie powyższych ustaleń.

Proszę o zgłaszanie nieobecności dziecka na obiedzie na jeden dzień przed nieobecnością telefonicznie bądź smsem. (nr tel. 512-352-630)