Ogłoszenie – płatność za wyżywienie

Ogłoszenie

Uwaga zmiana!
Opłaty za wyżywienie za miesiąc WRZEŚNIU należy dokonać przelewem na konto Szkoły

BANK PKO S.A. 17 1240 2685 1111 0010 6265 1153
do dnia 05.09.2021 r.

Uwaga zmiana w ilości dni!

22 dni x 8,00 zł = 176,00 zł – dzieci, które przychodzą do przedszkola od 1.09.2021
24 dni x 8,00 zł = 192,00 zł – dzieci, które przychodzą do przedszkola od 30.08.2021

PRZEDSZKOLE: 3-latki, 4-latki, 5-latki, 6-latki

Rodzice przedszkolaków. Proszę o umieszczaniu w opisie przelewu bankowego:
• Nazwę grupy
• Imię i nazwisko dziecka,
• Żywienie (kwota),
• Godziny (kwota)

UWAGA!!! Proszę o bezwzględne przestrzeganie terminu wpłat.

Nie dokonanie wpłaty w terminie spowoduje skreślenie dziecka z listy stołowników. Proszę bardzo o poważne potraktowanie powyższych ustaleń.

Proszę o zgłaszanie nieobecności dziecka na obiedzie do 7:30 tylko pod ten numer telefonu tel. 512-352-630

Intendentka